Największą wartością Active Place są ludzie, którzy tworzą nasz Klub. Są to najwyższej klasy fizjoterapeuci z wieloletnim doświadczeniem, dla których wykonywany zawód jest jednocześnie życiową pasją.

 

Fizjoterapeuta Dorota MatczakDorota Matczak - fizjoterapeutka, terapeuta integracji sensorycznej założycielka Active Place

 

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie. Od blisko 10 lat skutecznie łączy teorię oraz praktykę zapobiegania i leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży.

W Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER" rozwijała i poszerzała swoją wiedzę prowadząc liczne zajęcia fizjoterapeutyczne dla dzieci. Uczestniczyła w licznych badaniach pod kątem występowania wad postawy ciała. Brała udział w projektach badawczych m.in. "Badania sprawności fizycznej dzieci i młodzieży" na Ursynowie oraz "Funkcjonalna ocena miednicy wśród pacjentów z idiopatycznym bocznym skrzywieniem kręgosłupa w procesie leczenia zachowawczego". Problematyka wad postawy oraz wpływu aktywności ruchowej na rozwój dzieci była również tematem jej dwóch prac licencjackich oraz pracy magisterskiej.

 

Współautor publikacji naukowej "Ocena zmian w postawie ciała pod wpływem mobilizacji. Doniesienia wstępne" przedstawionej na Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. "Zagadnienia kultury fizycznej i rehabilitacji w badaniach młodych naukowców" w Warszawie oraz na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży" w Białej Podlaskiej oraz współautor publikacji naukowej "Wykorzystanie systemu ZEBRIS do oceny wybranych parametrów postawy ciała u pacjentów z bocznym skrzywieniem kręgosłupa."

 

Dodatkowo przez wiele lat prowadziła prywatną praktykę rehabilitacyjną. W tym czasie pracowała z ponad setką dzieci, czego efektem były liczne badania i analizy, pozwalające na udoskonalanie stosowanych metod.

 

Ukończyła następujące kursy:

 • Skolioza - diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Kurs I stopnia z zakresu Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej
 • Kurs II stopnia z zakresu Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF
 • Terapia Manualna - Szkoła Niemiecka: "OW I",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka, "OW II",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka, "UW I",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka, "UW II",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka, "OW III",
 • Kurs Thera-Band Academy- ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band.
 • Kurs masażu "Leczniczego i kosmetycznego twarzy oraz sprężystego odkształcania tkanek".
 • Kurs "Pierwsza Pomoc Medyczna"
 • Uczestnictwo na pierwszej części kursu "Stabilność - niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy insuficencji systemów stabilizujących"
 • Kurs Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu skolioz u dziecka zaopatrzonego gorsetem.
 • Instruktor fitness- Academy of Sport Education in Warsaw

Specjalizuje się w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce wad postawy u dzieci i dorosłych, ze szczególnym naciskiem na skoliozy.

Prywatnie jest mamą, pasjonatką sportu oraz aktywną wolontariuszką.

 

 

Fizjoterapeuta Daniel Karaszewski Daniel Karaszewski - fizjoterapeuta, terapeuta manualny

 

Swoim wysokim zaangażowaniem, wypracowanym doświadczeniem oraz zdobytą wiedzą medyczną, w pełni profesjonalnie wykonuję swój zawód i pamiętam o tym, iż najważniejszy zawsze jest pacjent - Primum non nocere.

 

Pracując z pacjentami wykorzystuje techniki: Terapii Manualnej, PNF, NDT-Bobath, masażu. Głównie zajmuje się pacjentami z dysfunkcjami dotyczącymi układów: stawowych, mięśniowych, nerwowych. Leczy takie dolegliwości, jak: bóle, niedowłady, zaburzenia ruchomości, parestezje itp.

Daniel bierze czynny udział, prezentując własne badania naukowe w licznych konferencjach i sympozjach naukowych, między innymi:Cykliczne Sympozjum Naukowe "Wiosna z Fizjoterapią" - "I" 2007r., "II" 2008r., "III" 2009r., "IV" 2010r., "V" 2011r., "VI" 2012r., Konferencje Naukowe z cyklu: "Torakoneptunalia - Powikłania w torakochirurgii i kardiochirurgii" oraz "Kardio-Torakoneptunalia" - od 2010r. do chwili obecnej (2015r.), zasiadając również w Komitecie Naukowym. Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne - 2012r., Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej - 2012r., Letnie Spotkania Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2012r., 10-lecie Dolnośląskiego Centrum Chorób serca - Medinet 2014r., "Kardio-torakoneptunalia" 2015r., gdzie będąc członkiem Komitetu Naukowego, wraz z Krajowym Konsultantem ds. fizjoterapii, prowadził panel dyskusyjny dotyczący regulacji prawnych zawodu fizjoterapeuty. Publikuje również w uznanych czasopismach medycznych, między innymi: "Comparison of two models of hospital rehabilitation in patients after coronary artery bypass grafting", Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2014r.

W klinice, z którą jest związany na co dzień, tworzy autorski program rehabilitacji pacjentów po przebytych operacjach kardiochirurgicznych, co jest tematem przewodnim jego badań doktoranckich.

 

Wykształcenie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski: Fizjoterapia.
 • Doktorant na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Doświadczenie:

 • Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa "STOCER",
 • Wojskowy Instytut Medyczny przy ul. Szaserów,
 • Centralny Szpital Kliniczny MSWiA przy ul. Wołoskiej,
 • Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka",

Staże w uznanych ośrodkach medycznych,

W chwili obecnej pracuje na stanowisku młodszego asystenta fizjoterapeuty w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Klinice Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1a,

 

oraz jako terapeuta manualny w Kinetik - Centrum Terapii Ruchowej,

Dodatkowo zajmuje się dydaktyką studentów Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


 

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Terapia Manualna - Szkoła Niemiecka: "OW I",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka, "OW II",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka, "UW I",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka, "UW II",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka, "OW III",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka. MFT - Medyczny trening funkcjonalny,
 • PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation.
 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii oraz Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.

 

 dr Radosław Wilimski - specjalista kardiochirurgii

 

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 2001 roku pracuje jako kardiochirurg w Klinice Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w SPCSK przy ul. Banacha w Warszawie. Pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Bogate doświadczenie kliniczne zdobył w renomowanych polskich i  zagranicznych ośrodkach medycznych: 

 • Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (lata 1995 - 2000),
 • Klinice Kardiochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (od 2001 roku),
 • Department of Cardiothoracic Surgery Ulleval University Hospital, Oslo, Norway (lata 2007 - 2013), Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (2009),
 • Heart Center, Leipzig University, Germany (2010, 2016),
 • Department of Cardiovascular Surgery, Cardiovascular Center Bad Neustadt, Germany (2011),
 • Department of Cardiac Surgery, Heart Centre Dresden, Germany (2012),
 • Department of Cardiology and Cardio-thoracic Surgery, Amsterdam, Netherlands (2012),
 • Service de Chirurgie Cardio-thoracique, Hopital Cardiologique, Centre Hospitalier Regional et Universitaire de Lille, Lille, France (2012, 2015).

Autor i współautor licznych artykułów naukowych, opublikowanych m.in. w: International Heart Journal, Cardiology Journal, Thrombosis Research, Blood Caogulation & Fibrinolysis, Platelets, American Journal of Cardiology, Postępach w Kardiologii Interwencyjnej, Folia Cardiologica, Kardiologii po Dyplomie, Kardiologii Polskiej, Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej. Recenzent w Catheterization and Cardiovascular Interventions, Videosurgery and other miniinvasive techniques oraz Kardiologii Polskiej. Redaktor naczelny portalu internetowego Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów (www.ptkt.pl).

Członek komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji naukowych: Kardio-Torakoneptunalia – powikłania w kardio- i torakochirurgii, Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej, Międzynarodowy Festiwal Filmów Medycznych, Warsaw International Medical Congress, Motivation for Hearts, Konferencji Zabiegowych Studenckich Kół Naukowych.

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wspólnie z Zespołem Pracowni Kardiologii Inwazyjnej SPCSK WUM wykonał pierwsze w Polsce implantacje protez zastawki aortalnej z bezpośredniego dostępu przez aortę wstępującą i tętnicę szyjną wspólną. Główne zainteresowania zawodowe dotyczą technik małoinwazyjnych w kardiochirurgii, intensywnej terapii, opieki pooperacyjnej i medycyny sportowej.

Współtwórca nowatorskiego programu rehabilitacji pacjentów po przebytych operacjach kardiochirurgicznych.

 

 

 Aleksandra Dobrzyńska - fizjoterapeutka

 

Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II Wydziału Lekarskiego Oddziału Fizjoterapii.  Doświadczenie naukowe zdobywała jako wykładowca Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej w zakresie przedmiotów: fizykoterapia, fizjoterapia w kardiologii i pulmunologii oraz wybrane zagadnienia kliniczne, a także słuchaczom Medycznej Szkoły Policealnej Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia w zakresie przedmiotu masaż – praktyka zawodowa. Bardzo wysokie oceny zdobywała dzięki ogromnej pasji i zaangażowaniu oraz umiejętnemu łączeniu najnowszych zdobyczy nauki z praktyką fizjoterapeutyczną. Obecnie uczęszcza na studia podyplomowe - kierunek przygotowanie pedagogiczne na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 

Jednak największą satysfakcję sprawia jej praca z pacjentem. Ma doświadczenie w pracy z pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, po zabiegach operacyjnych oraz z wadami postawy. Doświadczenie zdobywała w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” oraz na licznych praktykach. Prowadziła tam zarówno ćwiczenia indywidualne, jak i grupowe. Także tutaj wysokie oceny pracy wynikały z jej pozytywnego nastawienia (co widać na zdjęciu), profesjonalnego podejścia oraz ogromnego doświadczenia.

 

Dodatkowe kwalifikacje:

 • PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation,
 • Kinesiology Taping,
 • Aktywność fizyczna kobiet w ciąży,
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich,
 • Techniki energizacji mięśni cz. I,
 • Techniki energizacji mięśni cz. II,
 • Mięśniowo powięziowe rozluźnianie,
 • Technika aktywnego rozluźniania,
 • Dysbalans mięśniowo powięziowy,
 • Terapia punktów spustowych
 • Fizjoterapia kobiet. Terapia uroginekologiczna, okresu ciąży i pooperacyjna

   Marta Sawicka - fizjoterapeutka, terapeuta integracji sensorycznej I stopnia

 

Fizjoterapeutka, absolwentka Wyższej Szkoły Rehabilitacji. W 10 letniej pracy w przychodni rehabilitacyjnej zdobyła doświadczenie w pracy z dziećmi z wadami postawy, osobami dorosłymi po urazach ortopedycznych oraz pacjentami neurologicznymi.

Kilkuletnia współpraca z Centrum Nauki "Żak" jako wykładowca na kierunku masażysta, pomogła w merytorycznym i praktycznym przygotowaniu siebie i przyszłych masażystów do pracy w gabinetach.

Dodatkowo zdobyta wiedza w Studium Farmaceutycznym, ułatwia kompleksowe i globalne spojrzenie na potrzeby pacjenta. Prywatnie mama dwójki dzieci i to zamiłowanie do małych istot zainspirowało ją do szkolenia w zakresie fizjoterapii pediatrycznej, by lepiej poznać i zrozumieć nasze pociechy.

Ukończyła następujące kursy:

 • PNF Basic
 • PNF w pediatrii
 • Postępowanie z kobietami w ciąży i połogu
 • Techniki ostopatyczne w terapii dysfunkcji stawów kręgosłupa i stawów obwodowych
 • Diagnostyka obrazowa narządu ruchu
 • Terapia Integracji Sensorycznej Stopień I 

       Anna Sikorska - fizjoterapeutka

 

Jest absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Fizjoterapia.
Od ponad 12 lat pracuje w zawodzie fizjoterapeuty, i wie że nic innego nie chciałaby robić w życiu. Praca sprawia jej ogromną radość i satysfakcję. Od 10 lat zajmuje się dziecięcą rehabilitacją, głównie z zakresu chorób neurologicznych, również z dysfunkcjami narządu ruchu, skoliozami, wadami postawy. 
Konsultuje i prowadzi terapię niemowląt  i małych dzieci. 

Zawsze wspomaga swoich pacjentów na każdym etapie ich rehabilitacji oraz służy pomocą i wiedza przy doborze zaopatrzenia ortopedycznego lub innych pomocy wspomagających pacjentów np. w domu, szkole . 
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w ośrodkach rehabilitacyjnych w Polsce i za granica. Kwalifikacje zawodowe podnosi na licznych szkoleniach podyplomowych. 

 •  2017 Metoda ruchu rozwijającego dla niemowląt i dzieci wg Vojty
 •  2016 Kurs PNF w Neurologii
 •  2016 kurs podstawowy Kinesiotaping
 •  2010 Szkolenie z zakresu „ Analizy i terapii dziecka zagrożonego”
 •  2009 Terapii Manualnej – Szkoła Niemiecka OWI, OWII, UWI, UWII , OWIII, MFT Medyczny Trening Funkcjonalny
 •  2008 kurs rozwijający koncepcji PNF
 •  2008 Czytanie i analiza zdjęć RTG
 •  2008 Kurs Thera Band
 •  2007 kurs podstawowy koncepcji PNF
 •  2005 kurs kwalifikacyjny pedagogiczny
 •  2005 uczestnictwo w szkoleniu Japońskiej Terapii Manualnej wg Masayuki Saionji

Doświadczenie zawodowe:

 •  tłumaczenia kursów  RehaPlus, Warszawa
 •  obecnie Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER
 •  Continental School of Cairo, Kair, Egipt, rehabilitant;
 •  Centrum Intensywnej Terapii “Olinek”, Centrum Thera Suit, Warszawa
 •  Przedszkole Integracyjne nr 86 przy „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, na stanowisku rehabilitant.
 •  „Awangarda”, Szkoła Kosmetyczno – Fryzjerska, nauczyciel, Warszawa
 •  Przychodnia „Amodent” w Piastowie.
 •  Przychodnia „ Kompleksowa Rehabilitacja  Lecznicza” w Wołominie.
 •  „Art – Reh” Wizyty Domowe, Warszawa

Po godzinach jest mamą dwójki cudownych chłopców i żoną wspaniałego mężczyzny. Kocha konie, rower i sporty zimowe.  

 

 

 

Fizjoterapeuta Robert Sobieszczuk Robert Sobieszczuk - fizjoterapeuta

 

Od 2008 roku zajmuje się rehabilitacją i opieką paliatywną w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci. Jest fizjoterapeutą z zawodu i z zamiłowania. Posiada wspaniałe i profesjonalne podejście do niemowląt i dzieci. Stale poszerza swoją wiedzę przez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, co umożliwia mu dobór najskuteczniejszych metod i osiągnięć terapeutycznych. Rodzice zgłaszający problem ze swoim dzieckiem otrzymają natychmiastową pomoc i fachową poradę. Posiada również doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi - głównie ze schorzeniami takimi jak: udary, SM i dystrofie mięśniowe. Na co dzień wykorzystuje w swojej pracy zawodowej metodę NDT Bobath, DNS to Kolar, fizykoterapię oddechową przy użyciu Cough Asist, Kinesiology Taping, a także wykonuje badania spirometryczne. Jest Instruktorem Polskiej Szkoły Masażu Shantala oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (Oddział Mazowiecki).

 

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki (Wydział Fizjoterapii) oraz Studium Medycznego w Sokołowie Podlaskim (kierunek fizjoterapia).

 

Ukończył następujące kursy:

 • Kurs "Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych",
 • Kurs instruktorski Polskiej Szkoły Masażu Shantala
 • Kurs "Kinesiology Taping"
 • Kurs "Dynamic Neuromuscular Stabilization to Kolar"
 • Kurs "Diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych" część II.

W ramach kursu CMKP "Opieka paliatywna w pediatrii" prowadził wykład o tematyce "Niewydolność oddechowa na przykladzie przypadku: encefalopatia z odkładaniem żelaza w mózgu" oraz warsztaty praktyczne z Fizykoterapii oddechowej z użyciem asystora kaszlu.

 

   Patrycja Bystrzycka - fizjoterapeuta niemowląt 

 

Fizjoterapeutka, terapeuta NDT-Bobath Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z kilkuletnim doświadczeniem. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w prywatnych, jak i państwowych placówkach rehabilitacyjnych, pomagając pacjentom ze schorzeniami narządu ruchu. Aktualnie współpracuję z warszawską przychodnią rehabilitującą dzieci. Specjalizuję się w usprawnianiu niemowląt oraz leczeniu wad postawy i skolioz u małych dzieci. Nieustannie poszerza swoją wiedzę o dodatkowe szkolenia podyplomowe. W swojej pracy wykorzystuje uznane na całym świecie metody terapeutyczne tj. NDT-Bobath, PNF, masażu, kinesiotapingu. Pogłębiając swoją wiedzę i zdobywając nowe doświadczenia szuka najlepszych i najskuteczniejszych rozwiązań do zaplanowania i przeprowadzenia terapii. Jej pasją jest praca z dziećmi, daje jej mnóstwo radości i satysfakcji.

Ukończyła następujące kursy:

 • NDT-Bobath - EBTA
 • PNF Basic – Certyfikat IPNFA  
 • Diagnoza i terapia dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego  
 • Integracja sensoryczna I stopnia - PSTIS  
 • „Wybrane aspekty integracji sensorycznej we wczesnej diagnozie i interwencji terapeutycznej” – warsztaty szkoleniowe  
 • Koncepcja Halliwick

   

 

  Aneta Kreft- recepcjonistka

 

Pierwsza uśmiechnięta twarz jaką zobaczycie wchodząc do lokalu ;) Jest magistrem Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu o specjalizacji Zarządzanie i Marketing i w związku z tym prowadzi akcje marketingowe Active Place oraz prowadzi stronę funpage. Pani Aneta to osoba bardzo dobrze zorganizowana, pracuje z zaangażowaniem i sercem. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, zawsze znajduje wyjście z sytuacji. Wysoka kultura osobista i miła aparycja są jej wizytówką. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Studium Polityki i Zarządzania Oświatą.  Prywatnie mam  dwójki dzieci a jej pasją jest tworzenie tortów okolicznościowych.

 

 

   Marzena Barszczewska - recepcjonistka

 

 Z wykształcenia socjolog, z zawodu księgowa. Jednak najwięcej radości i spełnienia przynosi jej praca z dziećmi, w którą wkłada całe serce i same pozytywne emocje. Otwarta na wszystkich ludzi; zawsze gotowa służyć pomocą i zrozumieniem. Preferuje zdrowy styl życia w połączeniu z aktywnością fizyczną i dużą dawką uśmiechu każdego dnia.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)