Integracja sensoryczna

Jest to proces, dzięki któremu następuje organizacja wrażeń dostarczanych do organizmu, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu.

Czym jest integracja sensoryczna?

Przez zmysł wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku oraz zmysłu równowagi odbieramy bodźce z otoczenia i naszego ciała. Informacje są przekazywane do mózgu, następnie odpowiednio segregowane i interpretowane abyśmy mogli zareagować w sposób adekwatny do sytuacji.

Jeśli np. widzimy coś okrągłego o czerwonej barwie, to przez zmysł czucia głębokiego określamy jego kształt i ciężar. Następnie przez zmysł dotyku wyczuwamy jego powierzchnię, zapach i smak. Każda z tych informacji jako jeden bodziec jest niewystarczająca, ale scalone razem, czyli zintegrowane, pozwalają nam poznać jabłko i w odpowiedni sposób zareagować, aby je obrać – czyli dostosować siłę nacisku by przekroić skórkę.

Aby dziecko mogło prawidłowo funkcjonować, wszystkie zmysły muszą prawidłowo działać i ze sobą współpracować.

Co może u dziecka niepokoić?

 • obniżone napięcie mięśniowe
 • zaburzenia równowagi
 • obniżona sprawność motoryczna
 • postawa wycofująca
 • niska samoocena
 • impulsywność
 • wrażliwość na dotyk (dziecko nie lubi bliskości, przytulania, obcinanie paznokci, włosów, metek na ubraniach itp.)
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej pojawiające się podczas aktywności ruchowej jak łapanie i rzucanie piłki, jazda na rowerze
 • trudności w posługiwaniu się nożyczkami
 • niechęć do zabaw, w których wymaga się dużej precyzji ruchów
 • problemy z koncentracją
 • trudności w samoobsłudze
 • zaburzenia mowy

Co zrobić gdy u dziecka zauważy się tego typu problemy?

Najlepiej zgłosić się do specjalisty, który przeprowadzi diagnozę zaburzeń procesów integracji zmysłowej. Proces rehabilitacji przebiega w oparciu o :

 1. Wywiad,
 2. Obserwację kliniczną funkcji neurofizjologicznych
 3. Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej
 4. Test Oczopląsu Porotacyjnego
 5. Dodatkowe próby sprawnościowe

Jak wygląda terapia?

Wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Głównym zadaniem jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców w taki sposób, aby dziecko odpowiedziało reakcją poprawiającą integrację tych bodźców. Ćwiczenia, które wykonuje dziecko sprawiają, że rozwija się ciało i umysł. Ciało dlatego, że poprawia się percepcja, a więc koordynacja ruchowa, sprawność manualna, orientacja w schemacie ciała. A umysł, ponieważ dziecko zaczyna lepiej się uczyć, skupiać uwagę, zapamiętywać.

Terapia odbywa się w odpowiednio przygotowanej sali, gdzie na dziecko czeka sprzęt do stymulacji przedsionkowej, proprioceptywnej, dotykowej, słuchowej, wzrokowej, węchowej.

Każde dziecko rodzi się z wewnętrznym napędem, który sprawia, że poszukuje doznań służących rozwojowi układu nerwowego. U dzieci, które mają zaburzenia integracji sensorycznej popęd ten trzeba stymulować, czemu służy odpowiednia organizacja otoczenia i wspomaganie terapeuty.