Nie zwalniamy tempa !!!

23.06 Daniel Karaszewski z powodzeniem obronił publiczną rozprawę doktorską na stopień dr n. med. i dr n. o zdr.
wszczętą na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Komisja doktorska postanowiła dodatkowo nagrodzić pracę WYRÓŻNIENIEM !!!
GRATULUJEMY !!!

👏

Daniel Karaszewski jest również asystentem w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego