Duża cześć przypadków drętwienia rąk to naturalny proces fizjologiczny, wywołany przez pozycję ułożeniową naszego ciała.

Podział ze względu na przyczyny:
– ułożeniowe
– neurologiczne
– krążeniowe
– pourazowe/pooperacyjne
– psychiczne
– inne
 ułożeniowe – spowodowane długotrwałą pozycją, najczęściej leżeniem
*Drętwienie jest wtedy krótkotrwałe i ustępujące
 neurologiczne – spowodowane zaburzeniem funkcji unerwienia
*Drętwienie jest długotrwałe, stałe lub narastające. Najczęściej niezależne od pozycji ułożeniowych.
 krążeniowe – spowodowane niedostatecznym ukrwieniem tkanek
*Drętwienie może być stałe. Często jest czasowe zależne od pozycji ułożenia ciała. Może towarzyszyć (ale nie musi) obrzęk tkanek lub zmiana koloru i ciepłoty skóry.
pourazowe/pooperacyjne – spowodowane zmianami po przebytym urazie lub operacji
*Drętwienie trwa stale przez określony czas i całkowicie ustępuje lub przybiera formę przewlekłą
psychiczne – spowodowane zmianami emocjonalnymi
*Drętwienie jest całkowicie zależne od nasilenia objawów psychicznych
 inne – spowodowane malformacjami, nowotworami lub chorobami rzadkimi
*Drętwienie przybiera specyficzny charakter całkowicie zależny od występującej choroby.Jak dobrać leczenie?
ułożeniowe – nie wymaga leczenia
neurologiczne – rehabilitacja, farmakoterapia, ostatecznie operacja
krążeniowe – rehabilitacja, dieta, farmakoterapia, ostatecznie operacja
pourazowe/pooperacyjne – rehabilitacja, ostatecznie operacja
psychiczne – rehabilitacja, psychoterapia, farmakoterapia
inne- rehabilitacja, farmakoterapia lub operacja. Co powinno nas ZANIEPOKOIĆ Gdy drętwienie jest długotrwałe lub nasilające się.
Gdy drętwienie jest zależne od ruchu rąk lub szyi, np. przy podnoszeniu rąk. Kiedy powinniśmy koniecznie szukać pomocy? Gdy drętwieniu towarzyszą niektóre z objawów, np. utrata siły mięśniowej, długotrwałe zaburzenia czucia, ból, obrzęk, zmiana koloru i ciepłoty skóry.
Gdy drętwieniu towarzyszą inne niepokojące objawy, np. zaburzenia świadomości, zaburzenia równowagi, zaburzenia zmysłów. ZAPAMIĘTAJ ! Duża cześć przypadków drętwienia rąk jest dla nas objawem bezpiecznym !
We wszystkich przypadkach drętwienia rąk wywołanych chorobą, podstawową formą leczenia jest REHABILITACJA !
Niektóre przypadki drętwienia rąk mogą być wywołane przez bardzo poważną chorobę !
Jeśli masz wątpliwości w rozpoznaniu przyczyny koniecznie skonsultuj się z odpowiednim SPECJALISTĄ ! Rehabilituj nie panikuj !!!
dr n. med. Daniel Karaszewski