Największą wartością Active Place są ludzie, którzy tworzą nasz Klub. Są to najwyższej klasy fizjoterapeuci z wieloletnim doświadczeniem, dla których wykonywany zawód jest jednocześnie życiową pasją.

 

Fizjoterapeuta Dorota MatczakDorota Matczak - fizjoterapeutka, terapeuta integracji sensorycznej założycielka Active Place

 

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie. Od blisko 10 lat skutecznie łączy teorię oraz praktykę zapobiegania i leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży.

W Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER" rozwijała i poszerzała swoją wiedzę prowadząc liczne zajęcia fizjoterapeutyczne dla dzieci. Uczestniczyła w licznych badaniach pod kątem występowania wad postawy ciała. Brała udział w projektach badawczych m.in. "Badania sprawności fizycznej dzieci i młodzieży" na Ursynowie oraz "Funkcjonalna ocena miednicy wśród pacjentów z idiopatycznym bocznym skrzywieniem kręgosłupa w procesie leczenia zachowawczego". Problematyka wad postawy oraz wpływu aktywności ruchowej na rozwój dzieci była również tematem jej dwóch prac licencjackich oraz pracy magisterskiej.

 

Współautor publikacji naukowej "Ocena zmian w postawie ciała pod wpływem mobilizacji. Doniesienia wstępne" przedstawionej na Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. "Zagadnienia kultury fizycznej i rehabilitacji w badaniach młodych naukowców" w Warszawie oraz na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży" w Białej Podlaskiej oraz współautor publikacji naukowej "Wykorzystanie systemu ZEBRIS do oceny wybranych parametrów postawy ciała u pacjentów z bocznym skrzywieniem kręgosłupa."

 

Dodatkowo przez wiele lat prowadziła prywatną praktykę rehabilitacyjną. W tym czasie pracowała z ponad setką dzieci, czego efektem były liczne badania i analizy, pozwalające na udoskonalanie stosowanych metod.

 

Ukończyła następujące kursy:

 • Skolioza - diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Kurs I stopnia z zakresu Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej
 • Kurs II stopnia z zakresu Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF
 • Terapia Manualna - Szkoła Niemiecka: "OW I",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka, "OW II",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka, "UW I",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka, "UW II",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka, "OW III",
 • Kurs Thera-Band Academy- ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band.
 • Kurs masażu "Leczniczego i kosmetycznego twarzy oraz sprężystego odkształcania tkanek".
 • Kurs "Pierwsza Pomoc Medyczna"
 • Uczestnictwo na pierwszej części kursu "Stabilność - niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy insuficencji systemów stabilizujących"
 • Kurs Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu skolioz u dziecka zaopatrzonego gorsetem.
 • Instruktor fitness- Academy of Sport Education in Warsaw

Specjalizuje się w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce wad postawy u dzieci i dorosłych, ze szczególnym naciskiem na skoliozy.

Prywatnie jest mamą, pasjonatką sportu oraz aktywną wolontariuszką.

 

 

Fizjoterapeuta Daniel Karaszewski Daniel Karaszewski - fizjoterapeuta, terapeuta manualny

 

Swoim wysokim zaangażowaniem, wypracowanym doświadczeniem oraz zdobytą wiedzą medyczną, w pełni profesjonalnie wykonuję swój zawód i pamiętam o tym, iż najważniejszy zawsze jest pacjent - Primum non nocere.

 

Pracując z pacjentami wykorzystuje techniki: Terapii Manualnej, PNF, NDT-Bobath, masażu. Głównie zajmuje się pacjentami z dysfunkcjami dotyczącymi układów: stawowych, mięśniowych, nerwowych. Leczy takie dolegliwości, jak: bóle, niedowłady, zaburzenia ruchomości, parestezje itp.

Daniel bierze czynny udział, prezentując własne badania naukowe w licznych konferencjach i sympozjach naukowych, między innymi:Cykliczne Sympozjum Naukowe "Wiosna z Fizjoterapią" - "I" 2007r., "II" 2008r., "III" 2009r., "IV" 2010r., "V" 2011r., "VI" 2012r., Konferencje Naukowe z cyklu: "Torakoneptunalia - Powikłania w torakochirurgii i kardiochirurgii" oraz "Kardio-Torakoneptunalia" - od 2010r. do chwili obecnej (2015r.), zasiadając również w Komitecie Naukowym. Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne - 2012r., Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej - 2012r., Letnie Spotkania Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2012r., 10-lecie Dolnośląskiego Centrum Chorób serca - Medinet 2014r., "Kardio-torakoneptunalia" 2015r., gdzie będąc członkiem Komitetu Naukowego, wraz z Krajowym Konsultantem ds. fizjoterapii, prowadził panel dyskusyjny dotyczący regulacji prawnych zawodu fizjoterapeuty. Publikuje również w uznanych czasopismach medycznych, między innymi: "Comparison of two models of hospital rehabilitation in patients after coronary artery bypass grafting", Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2014r.

W klinice, z którą jest związany na co dzień, tworzy autorski program rehabilitacji pacjentów po przebytych operacjach kardiochirurgicznych, co jest tematem przewodnim jego badań doktoranckich.

 

Wykształcenie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski: Fizjoterapia.
 • Doktorant na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Doświadczenie:

 • Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa "STOCER",
 • Wojskowy Instytut Medyczny przy ul. Szaserów,
 • Centralny Szpital Kliniczny MSWiA przy ul. Wołoskiej,
 • Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka",

Staże w uznanych ośrodkach medycznych,

W chwili obecnej pracuje na stanowisku młodszego asystenta fizjoterapeuty w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Klinice Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1a,

 

oraz jako terapeuta manualny w Kinetik - Centrum Terapii Ruchowej,

Dodatkowo zajmuje się dydaktyką studentów Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


 

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Terapia Manualna - Szkoła Niemiecka: "OW I",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka, "OW II",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka, "UW I",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka, "UW II",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka, "OW III",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka. MFT - Medyczny trening funkcjonalny,
 • PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation.
 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii oraz Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.

 

 dr Radosław Wilimski - specjalista kardiochirurgii

 

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 2001 roku pracuje jako kardiochirurg w Klinice Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w SPCSK przy ul. Banacha w Warszawie. Pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Bogate doświadczenie kliniczne zdobył w renomowanych polskich i  zagranicznych ośrodkach medycznych: 

 • Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (lata 1995 - 2000),
 • Klinice Kardiochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (od 2001 roku),
 • Department of Cardiothoracic Surgery Ulleval University Hospital, Oslo, Norway (lata 2007 - 2013), Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (2009),
 • Heart Center, Leipzig University, Germany (2010, 2016),
 • Department of Cardiovascular Surgery, Cardiovascular Center Bad Neustadt, Germany (2011),
 • Department of Cardiac Surgery, Heart Centre Dresden, Germany (2012),
 • Department of Cardiology and Cardio-thoracic Surgery, Amsterdam, Netherlands (2012),
 • Service de Chirurgie Cardio-thoracique, Hopital Cardiologique, Centre Hospitalier Regional et Universitaire de Lille, Lille, France (2012, 2015).

Autor i współautor licznych artykułów naukowych, opublikowanych m.in. w: International Heart Journal, Cardiology Journal, Thrombosis Research, Blood Caogulation & Fibrinolysis, Platelets, American Journal of Cardiology, Postępach w Kardiologii Interwencyjnej, Folia Cardiologica, Kardiologii po Dyplomie, Kardiologii Polskiej, Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej. Recenzent w Catheterization and Cardiovascular Interventions, Videosurgery and other miniinvasive techniques oraz Kardiologii Polskiej. Redaktor naczelny portalu internetowego Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów (www.ptkt.pl).

Członek komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji naukowych: Kardio-Torakoneptunalia – powikłania w kardio- i torakochirurgii, Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej, Międzynarodowy Festiwal Filmów Medycznych, Warsaw International Medical Congress, Motivation for Hearts, Konferencji Zabiegowych Studenckich Kół Naukowych.

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wspólnie z Zespołem Pracowni Kardiologii Inwazyjnej SPCSK WUM wykonał pierwsze w Polsce implantacje protez zastawki aortalnej z bezpośredniego dostępu przez aortę wstępującą i tętnicę szyjną wspólną. Główne zainteresowania zawodowe dotyczą technik małoinwazyjnych w kardiochirurgii, intensywnej terapii, opieki pooperacyjnej i medycyny sportowej.

Współtwórca nowatorskiego programu rehabilitacji pacjentów po przebytych operacjach kardiochirurgicznych.

 

 

  Aleksandra Dobrzyńska - fizjoterapeutka

 

Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II Wydziału Lekarskiego Oddziału Fizjoterapii.  Doświadczenie naukowe zdobywała jako wykładowca Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej w zakresie przedmiotów: fizykoterapia, fizjoterapia w kardiologii i pulmunologii oraz wybrane zagadnienia kliniczne, a także słuchaczom Medycznej Szkoły Policealnej Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia w zakresie przedmiotu masaż – praktyka zawodowa. Bardzo wysokie oceny zdobywała dzięki ogromnej pasji i zaangażowaniu oraz umiejętnemu łączeniu najnowszych zdobyczy nauki z praktyką fizjoterapeutyczną. Obecnie uczęszcza na studia podyplomowe - kierunek przygotowanie pedagogiczne na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 

Jednak największą satysfakcję sprawia jej praca z pacjentem. Ma doświadczenie w pracy z pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, po zabiegach operacyjnych oraz z wadami postawy. Doświadczenie zdobywała w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” oraz na licznych praktykach. Prowadziła tam zarówno ćwiczenia indywidualne, jak i grupowe. Także tutaj wysokie oceny pracy wynikały z jej pozytywnego nastawienia (co widać na zdjęciu), profesjonalnego podejścia oraz ogromnego doświadczenia.

 

Dodatkowe kwalifikacje:

 • PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation,
 • Kinesiology Taping,
 • Aktywność fizyczna kobiet w ciąży,
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich,
 • Techniki energizacji mięśni cz. I,
 • Techniki energizacji mięśni cz. II,
 • Mięśniowo powięziowe rozluźnianie,
 • Technika aktywnego rozluźniania,
 • Dysbalans mięśniowo powięziowy,
 • Terapia punktów spustowych
 • Fizjoterapia kobiet. Terapia uroginekologiczna, okresu ciąży i pooperacyjna

 

    Katarzyna Gałaszewska - fizjoterapeutka


Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II Wydziału Lekarskiego Oddziału Fizjoterapii. W czasie trwania studiów pracowała na oddziale onkologicznym w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy ulicy Marszałkowskiej współpracując z Fundacja Spełnionych Marzeń. Po ukończeniu licencjatu zdobywała doświadczenie podczas stażu w Centrum Zdrowia Dziecka. Studiując rozpoczęła prace z dziećmi z wadami postawy i od tamtej pory na tym skupiała się w rozwoju zawodowym. Po obronieniu dyplomu rozpoczęła prace w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER”, gdzie pracowała z dziećmi ze skoliozami i schorzeniami neurologicznymi. Kochająca wyzwania zawodowe i podejmująca współpracę z najtrudniejszymi przypadkami. Swoim uśmiechem i pozytywnym nastawieniem potrafi zmobilizować każdego pacjenta do ciężkiej pracy w osiągnięciu zamierzonych celów. W czasie pracy walczy o lepsze i zdrowsze ciało pacjentów, a po pracy spędza czas na siłowni walcząc z ograniczeniami własnego ciała przygotowując się do zawodów w kulturystyce i fitness.
Ukończyła następujące kursy:

 • 2011 - Kurs "Wybrane zagadnienia z diagnostyki i terapii dzieci ryzyka" 
 • 2012 - PNF podstawowy 
 • 2013 - szkolenie "Dziecko Wiotkie"
 • 2014 - PNF Rozwijający
 • 2014 - PNF i Skoliozy
 • 2015 - Techniki energizacji mięśni cz.1
 • 2015 - Techniki energizacji mięśni cz.2
 • 2016 - Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie
 • 2016 - Technika aktywnego rozluźniania
 • 2017 - Dysbalans mięśniowo-powięziowy

Fizjoterapeuta Robert Sobieszczuk Robert Sobieszczuk - fizjoterapeuta

 

Od 2008 roku zajmuje się rehabilitacją i opieką paliatywną w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci. Jest fizjoterapeutą z zawodu i z zamiłowania. Posiada wspaniałe i profesjonalne podejście do niemowląt i dzieci. Stale poszerza swoją wiedzę przez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, co umożliwia mu dobór najskuteczniejszych metod i osiągnięć terapeutycznych. Rodzice zgłaszający problem ze swoim dzieckiem otrzymają natychmiastową pomoc i fachową poradę. Posiada również doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi - głównie ze schorzeniami takimi jak: udary, SM i dystrofie mięśniowe. Na co dzień wykorzystuje w swojej pracy zawodowej metodę NDT Bobath, DNS to Kolar, fizykoterapię oddechową przy użyciu Cough Asist, Kinesiology Taping, a także wykonuje badania spirometryczne. Jest Instruktorem Polskiej Szkoły Masażu Shantala oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (Oddział Mazowiecki).

 

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki (Wydział Fizjoterapii) oraz Studium Medycznego w Sokołowie Podlaskim (kierunek fizjoterapia).

 

Ukończył następujące kursy:

 • Kurs "Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych",
 • Kurs instruktorski Polskiej Szkoły Masażu Shantala
 • Kurs "Kinesiology Taping"
 • Kurs "Dynamic Neuromuscular Stabilization to Kolar"
 • Kurs "Diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych" część II.

W ramach kursu CMKP "Opieka paliatywna w pediatrii" prowadził wykład o tematyce "Niewydolność oddechowa na przykladzie przypadku: encefalopatia z odkładaniem żelaza w mózgu" oraz warsztaty praktyczne z Fizykoterapii oddechowej z użyciem asystora kaszlu.

 

   Natalia Młodzianowska - fizjoterapeuta 

W 2007 r., ukończyła Policealne Studium Medyczne im. Edmunda Biernackiego w Warszawie uzyskując tytuł Technik Fizjoterapii. W tym samym roku rozpoczęła karierę zawodową w Centrum Intensywnej Terapii „OLINEK” w Warszawie, gdzie pracowała zarówno z dziećmi jak i dorosłymi ze schorzeniami neurologicznymi np. przepuklina oponowo – rdzeniowa czy MPD, ze schorzeniami ortopedycznymi – głównie wady postawy oraz wykonując masaże terapeutyczne.
W trakcie pracy w „Olinku” podjęła studia licencjackie w Radomskiej szkole Wyższej na wydziale Fizjoterapii, którą ukończyła w 2010 r.  W tym czasie uczęszczała na liczne kursy doszkalające.

W 2011 r., zakończyła współpracę z „Olinkiem” by dołączyć do zespołu Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” - oddział warszawski. STOCER zajmuję się dziećmi i młodzieżą z wszelkimi schorzeniami neurologicznymi jak i ortopedycznymi. W tym czasie podjęła studia magisterskie w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego na wydziale Fizjoterapii. Studia ukończyła w 2013 r., wraz z tytułem Magistra Fizjoterapii.

Posiada duże doświadczenie w pracy z pacjentami min. przy użyciu np.: na UGUL-a, ćwiczeniami indywidualnymi, grupowymi, masażu oraz terapii manualnej. Stara się wykonywać swoją pracę zgodnie ze zdobytą wiedzą, doświadczeniem a także sztuką fizjoterapii. Swoich pacjentów stara się motywować do większej wytrwałości w podejmowanych zadaniach oraz pokazując,
że zawsze jest wyjście z sytuacji zarówno w trakcie terapii jak i po za nią.

Zatrudnienie:

 • 2007 – 2010 Centrum Intensywnej Terapii „Olinek“ Warszawa,
 • Od 2011 Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER”.

Kursy:

 • Kineaiology Taping Basic, Advanced Curse,
 • Strukturelle Osteopathie und sanfte Chiropraktik – Terapia Manualna wg Akermanna,
 • Thera Togs – therapy you weare,
 • Thera Suit Merthod,
 • PNF Basic Coure,
 • Metoda McKenzie cz. A,B,
 • Punkty Spustowe,
 • Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe,
 • Skoliozy idiopatyczne – warsztaty,
 • Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne,
 • Innowacyjne metody ortezowania i szynowania z tworzyw termoplastycznych Orfit – moduł I,
 • Ćwiczenia dla kobiet w ciąży,
 • Ćwiczenia dla kobiet po ciąży,
 • Wczesna Interwencja – Ocena Neurorozwojowa Dziecka – wstęp do terapii NDT Bobath.

 

   Patrycja Bystrzycka - fizjoterapeuta niemowląt 

 

Fizjoterapeutka, terapeuta NDT-Bobath Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z kilkuletnim doświadczeniem. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w prywatnych, jak i państwowych placówkach rehabilitacyjnych, pomagając pacjentom ze schorzeniami narządu ruchu. Aktualnie współpracuję z warszawską przychodnią rehabilitującą dzieci. Specjalizuję się w usprawnianiu niemowląt oraz leczeniu wad postawy i skolioz u małych dzieci. Nieustannie poszerza swoją wiedzę o dodatkowe szkolenia podyplomowe. W swojej pracy wykorzystuje uznane na całym świecie metody terapeutyczne tj. NDT-Bobath, PNF, masażu, kinesiotapingu. Pogłębiając swoją wiedzę i zdobywając nowe doświadczenia szuka najlepszych i najskuteczniejszych rozwiązań do zaplanowania i przeprowadzenia terapii. Jej pasją jest praca z dziećmi, daje jej mnóstwo radości i satysfakcji.

Ukończyła następujące kursy:

 • NDT-Bobath - EBTA
 • PNF Basic – Certyfikat IPNFA  
 • Diagnoza i terapia dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego  
 • Integracja sensoryczna I stopnia - PSTIS  
 • „Wybrane aspekty integracji sensorycznej we wczesnej diagnozie i interwencji terapeutycznej” – warsztaty szkoleniowe  
 • Koncepcja Halliwick

   

 

 

   Marzena Barszczewska - recepcjonistka

 

 Z wykształcenia socjolog, z zawodu księgowa. Jednak najwięcej radości i spełnienia przynosi jej praca z dziećmi, w którą wkłada całe serce i same pozytywne emocje. Otwarta na wszystkich ludzi; zawsze gotowa służyć pomocą i zrozumieniem. Preferuje zdrowy styl życia w połączeniu z aktywnością fizyczną i dużą dawką uśmiechu każdego dnia.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)