Największą wartością Active Place są ludzie, którzy tworzą nasz Klub. Są to najwyższej klasy fizjoterapeuci z wieloletnim doświadczeniem, dla których wykonywany zawód jest jednocześnie życiową pasją.

 

Dorota Matczak - fizjoterapeutka, założycielka Active Place, terapeutka metody FITS, terapeutka integracji sensorycznej.

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie. Od blisko 10 lat skutecznie łączy teorię oraz praktykę zapobiegania i leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży.

W Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER" rozwijała i poszerzała swoją wiedzę prowadząc liczne zajęcia fizjoterapeutyczne dla dzieci. Uczestniczyła w licznych badaniach pod kątem występowania wad postawy ciała. Brała udział w projektach badawczych m.in. "Badania sprawności fizycznej dzieci i młodzieży" na Ursynowie oraz "Funkcjonalna ocena miednicy wśród pacjentów z idiopatycznym bocznym skrzywieniem kręgosłupa w procesie leczenia zachowawczego". Problematyka wad postawy oraz wpływu aktywności ruchowej na rozwój dzieci była również tematem jej dwóch prac licencjackich oraz pracy magisterskiej.

Współautorka publikacji naukowej "Ocena zmian w postawie ciała pod wpływem mobilizacji. Doniesienia wstępne" przedstawionej na Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. "Zagadnienia kultury fizycznej i rehabilitacji w badaniach młodych naukowców" w Warszawie oraz na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży" w Białej Podlaskiej oraz współautor publikacji naukowej "Wykorzystanie systemu ZEBRIS do oceny wybranych parametrów postawy ciała u pacjentów z bocznym skrzywieniem kręgosłupa."

Dodatkowo przez wiele lat prowadziła prywatną praktykę rehabilitacyjną. W tym czasie pracowała z ponad setką dzieci, czego efektem były liczne badania i analizy, pozwalające na udoskonalanie stosowanych metod.

Specjalizuje się w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce wad postawy u dzieci i dorosłych, ze szczególnym naciskiem na skoliozy. Prywatnie jest żona i mamą, pasjonatką sportu oraz aktywną wolontariuszką.

Ukończyła następujące kursy:

 • Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz (FITS),
 • Kurs I stopnia z zakresu Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej,
 • Kurs II stopnia z zakresu Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej,
 • Skolioza - diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne,
 • Terapia Manualna - Szkoła Niemiecka: "OW I",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka, "OW II",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka, "UW I",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka, "UW II",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka, "OW III",
 • Kurs Thera-Band Academy- ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band,
 • Kurs masażu "Leczniczego i kosmetycznego twarzy oraz sprężystego odkształcania tkanek",
 • Kurs "Pierwsza Pomoc Medyczna",
 • Uczestnictwo na pierwszej części kursu "Stabilność - niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy insuficencji systemów stabilizujących",
 • Kurs Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu skolioz u dziecka zaopatrzonego gorsetem,
 • Instruktor fitness- Academy of Sport Education in Warsaw,
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF.

 

 

Daniel Karaszewski - fizjoterapeuta, terapeuta manualny

Swoim wysokim zaangażowaniem, wypracowanym doświadczeniem oraz zdobytą wiedzą medyczną, w pełni profesjonalnie wykonuję swój zawód i pamiętam o tym, iż najważniejszy zawsze jest pacjent - Primum non nocere.

Pracując z pacjentami wykorzystuje techniki: Terapii Manualnej, PNF, NDT-Bobath, masażu. Głównie zajmuje się pacjentami z dysfunkcjami dotyczącymi układów: stawowych, mięśniowych, nerwowych. Leczy takie dolegliwości, jak: bóle, niedowłady, zaburzenia ruchomości, parestezje itp.

Daniel bierze czynny udział, prezentując własne badania naukowe w licznych konferencjach i sympozjach naukowych, między innymi:Cykliczne Sympozjum Naukowe "Wiosna z Fizjoterapią" - "I" 2007r., "II" 2008r., "III" 2009r., "IV" 2010r., "V" 2011r., "VI" 2012r., Konferencje Naukowe z cyklu: "Torakoneptunalia - Powikłania w torakochirurgii i kardiochirurgii" oraz "Kardio-Torakoneptunalia" - od 2010r. do chwili obecnej (2015r.), zasiadając również w Komitecie Naukowym. Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne - 2012r., Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej - 2012r., Letnie Spotkania Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2012r., 10-lecie Dolnośląskiego Centrum Chorób serca - Medinet 2014r., "Kardio-torakoneptunalia" 2015r., gdzie będąc członkiem Komitetu Naukowego, wraz z Krajowym Konsultantem ds. fizjoterapii, prowadził panel dyskusyjny dotyczący regulacji prawnych zawodu fizjoterapeuty. Publikuje również w uznanych czasopismach medycznych, między innymi: "Comparison of two models of hospital rehabilitation in patients after coronary artery bypass grafting", Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2014r.

W klinice, z którą jest związany na co dzień, tworzy autorski program rehabilitacji pacjentów po przebytych operacjach kardiochirurgicznych, co jest tematem przewodnim jego badań doktoranckich.

Wykształcenie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski: Fizjoterapia.
 • Doktorant na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Doświadczenie:

 • Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa "STOCER",
 • Wojskowy Instytut Medyczny przy ul. Szaserów,
 • Centralny Szpital Kliniczny MSWiA przy ul. Wołoskiej,
 • Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka",

Staże w uznanych ośrodkach medycznych.

W chwili obecnej pracuje na stanowisku młodszego asystenta fizjoterapeuty w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Klinice Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1a oraz jako terapeuta manualny w Kinetik - Centrum Terapii Ruchowej,

Dodatkowo zajmuje się dydaktyką studentów Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Terapia Manualna - Szkoła Niemiecka: "OW I",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka, "OW II",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka, "UW I",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka, "UW II",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka, "OW III",
 • Manueller Therapie - Szkoła Niemiecka. MFT - Medyczny trening funkcjonalny,
 • PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation,
 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii oraz Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.

 

Aleksandra Dobrzyńska - fizjoterapeutka, terapeuta integracji sensorycznej

Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II Wydziału Lekarskiego Oddziału Fizjoterapii.  Doświadczenie naukowe zdobywała jako wykładowca Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej w zakresie przedmiotów: fizykoterapia, fizjoterapia w kardiologii i pulmunologii oraz wybrane zagadnienia kliniczne, a także słuchaczom Medycznej Szkoły Policealnej Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia w zakresie przedmiotu masaż – praktyka zawodowa. Bardzo wysokie oceny zdobywała dzięki ogromnej pasji i zaangażowaniu oraz umiejętnemu łączeniu najnowszych zdobyczy nauki z praktyką fizjoterapeutyczną. Ukończyła studia podyplomowe - kierunek przygotowanie pedagogiczne na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 

Jednak największą satysfakcję sprawia jej praca z pacjentem. Ma doświadczenie w pracy z pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, po zabiegach operacyjnych oraz z wadami postawy. Doświadczenie zdobywała w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” oraz na licznych praktykach. Prowadziła tam zarówno ćwiczenia indywidualne, jak i grupowe. Także tutaj wysokie oceny pracy wynikały z jej pozytywnego nastawienia (co widać na zdjęciu), profesjonalnego podejścia oraz ogromnego doświadczenia.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation,
 • Kinesiology Taping,
 • Aktywność fizyczna kobiet w ciąży,
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich,
 • Techniki energizacji mięśni cz. I,
 • Techniki energizacji mięśni cz. II,
 • Mięśniowo powięziowe rozluźnianie,
 • Technika aktywnego rozluźniania,
 • Dysbalans mięśniowo powięziowy,
 • Terapia punktów spustowych,
 • Fizjoterapia kobiet. Terapia uroginekologiczna, okresu ciąży i pooperacyjna,
 • Kurs I stopnia z zakresu Diagnozy Integracji Sensorycznej,
 • Kurs II stopnia z zakresu Diagnozy Integracji Sensorycznej.

 

Radosław Wilimski doktor nauk medycznych - specjalista kardiochirurgii

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 2001 roku pracuje jako kardiochirurg w Klinice Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w SPCSK przy ul. Banacha w Warszawie. Pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Bogate doświadczenie kliniczne zdobył w renomowanych polskich i  zagranicznych ośrodkach medycznych: 

 • Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (lata 1995 - 2000),
 • Klinice Kardiochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (od 2001 roku),
 • Department of Cardiothoracic Surgery Ulleval University Hospital, Oslo, Norway (lata 2007 - 2013), Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (2009),
 • Heart Center, Leipzig University, Germany (2010, 2016),
 • Department of Cardiovascular Surgery, Cardiovascular Center Bad Neustadt, Germany (2011),
 • Department of Cardiac Surgery, Heart Centre Dresden, Germany (2012),
 • Department of Cardiology and Cardio-thoracic Surgery, Amsterdam, Netherlands (2012),
 • Service de Chirurgie Cardio-thoracique, Hopital Cardiologique, Centre Hospitalier Regional et Universitaire de Lille, Lille, France (2012, 2015).

Autor i współautor licznych artykułów naukowych, opublikowanych m.in. w: International Heart Journal, Cardiology Journal, Thrombosis Research, Blood Caogulation & Fibrinolysis, Platelets, American Journal of Cardiology, Postępach w Kardiologii Interwencyjnej, Folia Cardiologica, Kardiologii po Dyplomie, Kardiologii Polskiej, Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej. Recenzent w Catheterization and Cardiovascular Interventions, Videosurgery and other miniinvasive techniques oraz Kardiologii Polskiej. Redaktor naczelny portalu internetowego Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów (www.ptkt.pl).

Członek komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji naukowych: Kardio-Torakoneptunalia – powikłania w kardio- i torakochirurgii, Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej, Międzynarodowy Festiwal Filmów Medycznych, Warsaw International Medical Congress, Motivation for Hearts, Konferencji Zabiegowych Studenckich Kół Naukowych.

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wspólnie z Zespołem Pracowni Kardiologii Inwazyjnej SPCSK WUM wykonał pierwsze w Polsce implantacje protez zastawki aortalnej z bezpośredniego dostępu przez aortę wstępującą i tętnicę szyjną wspólną. Główne zainteresowania zawodowe dotyczą technik małoinwazyjnych w kardiochirurgii, intensywnej terapii, opieki pooperacyjnej i medycyny sportowej.

Współtwórca nowatorskiego programu rehabilitacji pacjentów po przebytych operacjach kardiochirurgicznych.

 

  

Katarzyna Gałaszewska - fizjoterapeutka

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II Wydziału Lekarskiego Oddziału Fizjoterapii. W czasie trwania studiów pracowała na oddziale onkologicznym w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy ulicy Marszałkowskiej, współpracując z Fundacją Spełnionych Marzeń. Po ukończeniu licencjatu zdobywała doświadczenie podczas stażu w Centrum Zdrowia Dziecka. Studiując rozpoczęła prace z dziećmi z wadami postawy. Od tamtej pory właśnie na tym skupia się w rozwoju zawodowym. Po obronieniu dyplomu rozpoczęła prace w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER”, gdzie pracowała z dziećmi ze skoliozami i schorzeniami neurologicznymi. Uwielbia wyzwania zawodowe, dzięki czemu podejmuje współpracę z najtrudniejszymi przypadkami. Swoim uśmiechem i pozytywnym nastawieniem potrafi zmobilizować każdego pacjenta do ciężkiej pracy w osiągnięciu zamierzonych celów. W czasie pracy walczy o lepsze i zdrowsze ciało pacjentów, a po pracy spędza czas na siłowni walcząc z ograniczeniami własnego ciała, przygotowując się do zawodów w kulturystyce i fitness.
Ukończyła następujące kursy:

 • 2011 - Kurs "Wybrane zagadnienia z diagnostyki i terapii dzieci ryzyka", 
 • 2012 - PNF podstawowy ,
 • 2013 - szkolenie "Dziecko Wiotkie",
 • 2014 - PNF Rozwijający,
 • 2014 - PNF i Skoliozy,
 • 2015 - Techniki energizacji mięśni cz.1,
 • 2015 - Techniki energizacji mięśni cz.2,
 • 2016 - Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie,
 • 2016 - Technika aktywnego rozluźniania,
 • 2017 - Dysbalans mięśniowo-powięziowy, 
 • Podstawy teoretyczne i praktyczne trójpłaszczyznowej korekcji skolioz wg. metody Lenhert-Shroth.

 

Robert Sobieszczuk - fizjoterapeuta niemowląt

Od 2008 roku zajmuje się rehabilitacją i opieką paliatywną w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci. Jest fizjoterapeutą z zawodu i z zamiłowania. Posiada wspaniałe i profesjonalne podejście do niemowląt i dzieci. Stale poszerza swoją wiedzę przez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, co umożliwia mu dobór najskuteczniejszych metod i osiągnięć terapeutycznych. Rodzice zgłaszający problem ze swoim dzieckiem otrzymają natychmiastową pomoc i fachową poradę. Posiada również doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi - głównie ze schorzeniami takimi jak: udary, SM i dystrofie mięśniowe. Na co dzień wykorzystuje w swojej pracy zawodowej metodę NDT Bobath, DNS to Kolar, fizykoterapię oddechową przy użyciu Cough Asist, Kinesiology Taping, a także wykonuje badania spirometryczne. Jest Instruktorem Polskiej Szkoły Masażu Shantala oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (Oddział Mazowiecki).

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki (Wydział Fizjoterapii) oraz Studium Medycznego w Sokołowie Podlaskim (kierunek fizjoterapia).

Ukończył następujące kursy:

 • Kurs "Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych",
 • Kurs instruktorski Polskiej Szkoły Masażu Shantala,
 • Kurs "Kinesiology Taping",
 • Kurs "Dynamic Neuromuscular Stabilization to Kolar",
 • Kurs "Diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych" część II.

W ramach kursu CMKP "Opieka paliatywna w pediatrii" prowadził wykład o tematyce "Niewydolność oddechowa na przykladzie przypadku: encefalopatia z odkładaniem żelaza w mózgu" oraz warsztaty praktyczne z Fizykoterapii oddechowej z użyciem asystora kaszlu.

 

   

Patrycja Bystrzycka - fizjoterapeuta niemowląt 

Fizjoterapeutka, terapeuta NDT-Bobath Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z kilkuletnim doświadczeniem. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w prywatnych, jak i państwowych placówkach rehabilitacyjnych, pomagając pacjentom ze schorzeniami narządu ruchu. Aktualnie współpracuję z warszawską przychodnią rehabilitującą dzieci. Specjalizuję się w usprawnianiu niemowląt oraz leczeniu wad postawy i skolioz u małych dzieci. Nieustannie poszerza swoją wiedzę o dodatkowe szkolenia podyplomowe. W swojej pracy wykorzystuje uznane na całym świecie metody terapeutyczne tj. NDT-Bobath, PNF, masażu, kinesiotapingu. Pogłębiając swoją wiedzę i zdobywając nowe doświadczenia szuka najlepszych i najskuteczniejszych rozwiązań do zaplanowania i przeprowadzenia terapii. Jej pasją jest praca z dziećmi, daje jej mnóstwo radości i satysfakcji.

Ukończyła następujące kursy:

 • NDT-Bobath - EBTA,
 • PNF Basic – Certyfikat IPNFA,  
 • Diagnoza i terapia dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego,  
 • Integracja sensoryczna I stopnia - PSTIS , 
 • „Wybrane aspekty integracji sensorycznej we wczesnej diagnozie i interwencji terapeutycznej” – warsztaty szkoleniowe
 • Koncepcja Halliwick.

 

 

Joanna Wnuk - fizjoterapeutka

Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Wydziału Rehabilitacji. Podczas studiów ukończyła kurs ,,sport performance enhancement"w HAN University of Apllied Science w Holandii, zdobywając tam wiedzę i doświadczenie w zakresie fizjologii, psychologii, i taktyki treningu oraz aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Dodatkowo, w ramach studiów, ukończyła specjalizację w zakresie metod specjalnych w neurologii dzieci i dorosłych. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła w takich placówkach jak: Centrum Zdrowia Dziecka oraz w Szpitalu dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Aktywność fizyczna i sport towarzyszą jej od najmłodszych lat. Ich znaczenie podkreśla i wykorzystuje w pracy z pacjentami . Kładzie nacisk na prawidłowe wzorce ruchowe, które kształtują odpowiedni rozwój układu mięśniowo-szkieletowego dzieci. Energiczna, prężna, pełna zapału przedstawicielka młodego pokolenia. Swoim podejściem, entuzjazmem i urodą podbija serca wszystkich pacjentów, zwłaszcza tych najmłodszych.

Ukończyła następujące kursy:

 • Kinesiology Taping,
 • Basic Sport Nutrition,
 • Skoliozy - diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne,
 • Warsztaty Kinesiology Taping w ciąży,
 • Aktywnośc fizyczna kobiet w ciąży,
 • Masaż kobiet w ciąży,
 • Uczestnictwo w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda",
 • Uczestnictwo w V Ogólnopolskiej Konferencji Kinesiotaping,
 • PNF - podstawowy.

 

  

Klaudia Karpowicz - fizjoterapeutka

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego na wydziale Fizjoterapii oraz studentka ostatniego roku dietetyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła studia ze specjalizacją z rehabilitacji  neurologicznej dzieci i dorosłych. Praktykę i doświadczenie zdobywała w warszawskich szpitalach takich jak: Centrum Zdrowia Dziecka oraz Instytucie Matki i Dziecka. Od kilku lat prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe oraz korekcyjne. W życiu zawodowym nie zwalnia tępa. Każdą wolną chwilę wykorzystuje na intensywną pracę nad swoim rozwojem, poprzez uczestnictwo w licznych kursach oraz szkoleniach z zakresu rehabilitacji, a także zdrowego odżywiania. Intensywny rozwój zawodowy, wielka pasja i zaangażowanie w fizjoterapię mają wpływ na to, że poza zajęciami indywidualnymi i grupowymi prowadzi również zajęcia fitness. Ciepła, pogodna, oddana pacjentom, co sprawia, że podczas rehabilitacji zjednuje sobie sympatię i życzliwość dzieci oraz dorosłych.  

Ukończyła następujące kursy:

 • Szkolenie Fitness University ,,Instruktor Rekreacji Ruchu",
 • PFS Pilates Level I,
 • Koncepcja PNF,
 • Adaptowana Aktywnośc Fizyczna,
 • Uczestnictwo w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda",
 • Rozstęp mięśnia prostego brzucha,
 • Warsztaty Kinesiology Taping W Ciąży,
 • Aktywnie w ciąży,
 • Skoliozy - diagnostyka i postępowanie.

 

Aleksandra Kurbiel - Syrocka - fizjoterapeutka, terapeutka metody FITS

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku fizjoterapia oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku neuroinformatyka.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w licznych publicznych i prywatnych placówkach w Polsce. W czasie studiów dwukrotnie uczestniczyła w wymianie międzynarodowej w Porto oraz w Lizbonie.

W Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” w praktyce zaczęła wykorzystywać swoją wiedzę dotyczącą pediatrii. Rozwija swoje umiejętności, pracując z pacjentami z wadami postawy, skoliozami oraz ze schorzeniami neurologicznymi.

Dodatkowo trudni się tłumaczeniem kursów o tematyce fizjoterapeutycznej prowadzonych w języku angielskim.

Cały czas poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych kursach, warsztatach i branżowych konferencjach naukowych.

Aktywność promuje także prywatnie. Czas lubi spędzać w ruchu - biegając, pływając i jeżdżąc rowerem. Dodatkowo jest instruktorką pływania. Uwielbia podróże i zawsze ma w głowie plan na podbój nowego miejsca.

Ukończone kursy:

 •  Kinesiology taping
 •  Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich –Techniki Energizacji Mięśni
 •  Współczesne metody rehabilitacji pulmonologicznej
 •  Terapia lustrzana
 •  Kurs Instruktora pływania
 •  Kurs podstawowy koncepcji PNF
 •  Kurs ProPedis – diagnostyka i terapia stóp
 •  Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz według metody FITS.

 

Jan Dobies - fizjoterapeuta

Absolwent Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego na poziomie studiów licencjackich i magisterskich. W ramach międzynarodowej wymiany studenckiej kształcił się w czołowej portugalskiej placówce edukacyjnej  - Escola Superior de Saude do Alcoitao. Podczas studiów magisterskich ukończył specjalizację z ortopedii i medycyny sportowej.

Doświadczenie zdobywał pracując i odbywając staże w uznanych krajowych oraz zachodnich ośrodkach rehabilitacyjnych, w tym min. Clinica Humannexus, Narodowe Centrum Olimpijskie w Jamor koło Lizbony czy Legia Warszawa. W czasie wolnym systematycznie poszerza swoją wiedzę terapeutyczną uczestnicząc w kursach i konferencjach naukowych, organizowanych w kraju i poza jego granicami. Obecnie doskonali swoje umiejętności w ramach 5-letnich studiów podyplomowych w Polskiej Akademii Osteopatii OSTEON. W listopadzie 2017 roku został laureatem VI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodych Fizjoterapeutów. Cechują go zapał, dobra energia i duże zaangażowanie w drodze do wspólnego celu - zdrowia oraz dobrego samopoczucia pacjenta. Jako wieloletni adept i miłośnik różnorodnych dyscyplin sportu, jest dobrze zaznajomiony z potrzebami oraz potencjalnymi problemami trapiącymi zarówno sportowców amatorów jak i profesjonalistów. Obecnie współpracuje z Polską Federacją Padla oraz największą organizacją Padla na świecie - World Pader Tour. Jest delegatem województwa mazowieckiego w Krajowej Izbie Fizjoterapii.

Dodatkowe kursy i kwalifikacje:

 • XXVII Isokinetic Medical Group Conference: Football Medicine Outcomes, Camp Nou, Barcelona,
 • Kinezio Taping, zasady i wskazania - przykłady praktyczne,
 • Taping w Rehabilitacji i Sporcie,
 • Kompleksowa terapia dysfunkcji szyjnego odcinka kręgosłupa,
 • Badanie różnicowe kręgosłupa lędźwiowego i stawu biodrowego z punktu widzenia terapii manualnej,
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda - ,,Kolano koszmar ewolucji",
 • Badanie różnicowe stopy i propozycje terapii - Koncepcja Cyriax,
 • Diagnostyka podoskopowa i biomechanika stawu skokowego,
 • International Physiotherapy Students Meeting Albufeira (Portugalia),
 • Masaż Tkanek Głębokich,
 • Zasady układania treningu.

 

Katarzyna Raczyńska – fizjoterapeutka.

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Dyplom magistra fizjoterapii uzyskała broniąc pracy, dotyczącej jakości życia osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa. Doświadczenie zdobywała m.in. w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Była tam odpowiedzialna za przeprowadzanie rehabilitacji dzieci z wrodzoną łamliwością kości, z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa i z innymi wadami postawy oraz za prowadzenie zajęć korekcyjnych z dziećmi i młodzieżą na pływalni.

Ukończyła kurs PNF według standardów IPNFA prowadzony przez przedstawiciela Kaiser Foundation Rehabilitation Center w Vallejo w Kalifornii, Todda Tannera, uzyskując międzynarodowy certyfikat i zdobywając umiejętności prowadzenia fizjoterapii zgodnie z koncepcją tej metody. 

Doświadczenie zdobywała również podczas turnusów aktywnej rehabilitacji, jako opiekun i fizjoterapeuta w Stowarzyszeniu Centrum Niezależnego Życia SAJGON w Ciechocinku, w ramach którego prowadziła całodobową opiekę nad osobami o wysokim stopniu niepełnosprawności (URK, mózgowe porażenie dziecięce, dystrofia mięśniowa). Była odpowiedzialna za kompleksową rehabilitację ruchową jak i społeczną swoich podopiecznych. W ramach tej działalności nabyła umiejętności z zakresu opieki pourazowej, potwierdzone uzyskaniem certyfikatu ukończenia szkolenia.

Poza prowadzeniem fizjoterapii posiada duże doświadczenie związane z pracą i opieką nad dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Ma doskonałe podejście i kontakt z małymi pacjentami. Dzięki temu rehabilitacja, poza walorami zdrowotnymi, jest odbierana przez dzieci jako przyjemna forma  aktywności i świetna zabawa.

 

Małgorzata Krzesak - recepcjonistka

Z wykształcenia finansista i socjolog, z zawodu funkcjonariusz publiczny. Serdeczna, przyjazna, kochająca ludzi. Jako właścicielka dwuletniego pieska, uwielbia wszystkie zwierzęta. Pomoc innym oraz kontakt z ludźmi, a w szczególności z dziećmi jest dopełnieniem szczęścia w jej życiu. Żyje zgodnie z mottem: ,,nie po to zjawiliśmy się na świecie abyśmy sami dla siebie kwiaty zrywali".

 

    

 Marzena Barszczewska - office manager

 Z wykształcenia socjolog, z zawodu księgowa. Jednak najwięcej radości i spełnienia przynosi jej praca z dziećmi, w którą wkłada całe serce i same pozytywne emocje. Otwarta na wszystkich ludzi; zawsze gotowa służyć pomocą i zrozumieniem. Preferuje zdrowy styl życia w połączeniu z aktywnością fizyczną i dużą dawką uśmiechu każdego dnia.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)