Active Kadra
Martyna Kantorek specjalistka z dużym doświadczeniem
i wiedzą w zakresie skolioz i wad postawy
absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
terapeutka metody:
FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz
PNF – Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation