Kadra

Największą wartością Active Place są ludzie, którzy tworzą nasz Klub. Są to najwyższej klasy fizjoterapeuci z wieloletnim doświadczeniem, dla których wykonywany zawód jest jednocześnie życiową pasją.

Dorota Matczak

Dorota Matczak

Założycielka Active Place

Fizjoterapeutka, założycielka Active Place, terapeutka metody FITS, terapeutka integracji sensorycznej.

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie. Od blisko 10 lat skutecznie łączy teorię oraz praktykę zapobiegania i leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży.

W Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” rozwijała i poszerzała swoją wiedzę prowadząc liczne zajęcia fizjoterapeutyczne dla dzieci. Uczestniczyła w licznych badaniach pod kątem występowania wad postawy ciała. Brała udział w projektach badawczych m.in. „Badania sprawności fizycznej dzieci i młodzieży” na Ursynowie oraz „Funkcjonalna ocena miednicy wśród pacjentów z idiopatycznym bocznym skrzywieniem kręgosłupa w procesie leczenia zachowawczego”. Problematyka wad postawy oraz wpływu aktywności ruchowej na rozwój dzieci była również tematem jej dwóch prac licencjackich oraz pracy magisterskiej.

Współautorka publikacji naukowej „Ocena zmian w postawie ciała pod wpływem mobilizacji. Doniesienia wstępne” przedstawionej na Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. „Zagadnienia kultury fizycznej i rehabilitacji w badaniach młodych naukowców” w Warszawie oraz na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży” w Białej Podlaskiej oraz współautor publikacji naukowej „Wykorzystanie systemu ZEBRIS do oceny wybranych parametrów postawy ciała u pacjentów z bocznym skrzywieniem kręgosłupa.”

Dodatkowo przez wiele lat prowadziła prywatną praktykę rehabilitacyjną. W tym czasie pracowała z ponad setką dzieci, czego efektem były liczne badania i analizy, pozwalające na udoskonalanie stosowanych metod.

Specjalizuje się w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce wad postawy u dzieci i dorosłych, ze szczególnym naciskiem na skoliozy. Prywatnie jest żona i mamą, pasjonatką sportu oraz aktywną wolontariuszką.

Ukończyła następujące kursy:

 • Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz (FITS),
 • Kurs I stopnia z zakresu Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej,
 • Kurs II stopnia z zakresu Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej,
 • Skolioza – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne,
 • Terapia Manualna – Szkoła Niemiecka: „OW I”,
 • Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, „OW II”,
 • Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, „UW I”,
 • Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, „UW II”,
 • Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, „OW III”,
 • Kurs Thera-Band Academy- ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band,
 • Kurs masażu „Leczniczego i kosmetycznego twarzy oraz sprężystego odkształcania tkanek”,
 • Kurs „Pierwsza Pomoc Medyczna”,
 • Uczestnictwo na pierwszej części kursu „Stabilność – niestabilność.
 • Kompensacyjne schematy ruchowe przy insuficencji systemów stabilizujących”,
 • Kurs Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu skolioz u dziecka zaopatrzonego gorsetem,
 • Instruktor fitness- Academy of Sport Education in Warsaw,
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF.
Daniel Karaszewski

Daniel Karaszewski

fizjoterapeuta, terapeuta manualny

Swoim wysokim zaangażowaniem, wypracowanym doświadczeniem oraz zdobytą wiedzą medyczną, w pełni profesjonalnie wykonuję swój zawód i pamiętam o tym, iż najważniejszy zawsze jest pacjent – Primum non nocere.

Pracując z pacjentami wykorzystuje techniki: Terapii Manualnej, PNF, NDT-Bobath, masażu. Głównie zajmuje się pacjentami z dysfunkcjami dotyczącymi układów: stawowych, mięśniowych, nerwowych. Leczy takie dolegliwości, jak: bóle, niedowłady, zaburzenia ruchomości, parestezje itp.

Daniel bierze czynny udział, prezentując własne badania naukowe w licznych konferencjach i sympozjach naukowych, między innymi:Cykliczne Sympozjum Naukowe „Wiosna z Fizjoterapią” – „I” 2007r., „II” 2008r., „III” 2009r., „IV” 2010r., „V” 2011r., „VI” 2012r., Konferencje Naukowe z cyklu: „Torakoneptunalia – Powikłania w torakochirurgii i kardiochirurgii” oraz „Kardio-Torakoneptunalia” – od 2010r. do chwili obecnej (2015r.), zasiadając również w Komitecie Naukowym. Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne – 2012r., Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej – 2012r., Letnie Spotkania Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2012r., 10-lecie Dolnośląskiego Centrum Chorób serca – Medinet 2014r., „Kardio-torakoneptunalia” 2015r., gdzie będąc członkiem Komitetu Naukowego, wraz z Krajowym Konsultantem ds. fizjoterapii, prowadził panel dyskusyjny dotyczący regulacji prawnych zawodu fizjoterapeuty. Publikuje również w uznanych czasopismach medycznych, między innymi: „Comparison of two models of hospital rehabilitation in patients after coronary artery bypass grafting”, Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2014r.

W klinice, z którą jest związany na co dzień, tworzy autorski program rehabilitacji pacjentów po przebytych operacjach kardiochirurgicznych, co jest tematem przewodnim jego badań doktoranckich.

Wykształcenie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski: Fizjoterapia.
 • Doktorant na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Doświadczenie:

 • Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „STOCER”,
 • Wojskowy Instytut Medyczny przy ul. Szaserów,
 • Centralny Szpital Kliniczny MSWiA przy ul. Wołoskiej,
 • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”,
 • Staże w uznanych ośrodkach medycznych.

W chwili obecnej pracuje na stanowisku młodszego asystenta fizjoterapeuty w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Klinice Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1a oraz jako terapeuta manualny w Kinetik – Centrum Terapii Ruchowej,

Dodatkowo zajmuje się dydaktyką studentów Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Terapia Manualna – Szkoła Niemiecka: „OW I”,
 • Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, „OW II”,
 • Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, „UW I”,
 • Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, „UW II”,
 • Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, „OW III”,
 • Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka. MFT – Medyczny trening funkcjonalny,
 • PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation,
 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii oraz Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.
Aleksandra Dobrzyńska

Aleksandra Dobrzyńska

fizjoterapeutka, terapeuta integracji sensorycznej

Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II Wydziału Lekarskiego Oddziału Fizjoterapii. Doświadczenie naukowe zdobywała jako wykładowca Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej w zakresie przedmiotów: fizykoterapia, fizjoterapia w kardiologii i pulmunologii oraz wybrane zagadnienia kliniczne, a także słuchaczom Medycznej Szkoły Policealnej Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia w zakresie przedmiotu masaż – praktyka zawodowa. Bardzo wysokie oceny zdobywała dzięki ogromnej pasji i zaangażowaniu oraz umiejętnemu łączeniu najnowszych zdobyczy nauki z praktyką fizjoterapeutyczną. Ukończyła studia podyplomowe – kierunek przygotowanie pedagogiczne na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Jednak największą satysfakcję sprawia jej praca z pacjentem. Ma doświadczenie w pracy z pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, po zabiegach operacyjnych oraz z wadami postawy. Doświadczenie zdobywała w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” oraz na licznych praktykach. Prowadziła tam zarówno ćwiczenia indywidualne, jak i grupowe. Także tutaj wysokie oceny pracy wynikały z jej pozytywnego nastawienia (co widać na zdjęciu), profesjonalnego podejścia oraz ogromnego doświadczenia.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation,
 • Kinesiology Taping,
 • Aktywność fizyczna kobiet w ciąży,
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich,
 • Techniki energizacji mięśni cz. I,
 • Techniki energizacji mięśni cz. II,
 • Mięśniowo powięziowe rozluźnianie,
 • Technika aktywnego rozluźniania,
 • Dysbalans mięśniowo powięziowy,
 • Terapia punktów spustowych,
 • Fizjoterapia kobiet. Terapia uroginekologiczna, okresu ciąży i pooperacyjna,
 • Kurs I stopnia z zakresu Diagnozy Integracji Sensorycznej,
 • Kurs II stopnia z zakresu Diagnozy Integracji Sensorycznej.
Radosław Wilimski, doktor nauk medycznych

Radosław Wilimski, doktor nauk medycznych

specjalista kardiochirurgii

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 2001 roku pracuje jako kardiochirurg w Klinice Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w SPCSK przy ul. Banacha w Warszawie. Pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Bogate doświadczenie kliniczne zdobył w renomowanych polskich i zagranicznych ośrodkach medycznych:

 • Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Gdańskiego
 • Uniwersytetu Medycznego (lata 1995 – 2000),
 • Klinice Kardiochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (od 2001 roku),
 • Department of Cardiothoracic Surgery Ulleval University Hospital, Oslo, Norway (lata 2007 – 2013), Katedrze i Oddziale Klinicznym
 • Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (2009),
 • Heart Center, Leipzig University, Germany (2010, 2016),
 • Department of Cardiovascular Surgery, Cardiovascular Center Bad Neustadt, Germany (2011),
 • Department of Cardiac Surgery, Heart Centre Dresden, Germany (2012),
 • Department of Cardiology and Cardio-thoracic Surgery, Amsterdam, Netherlands (2012),
 • Service de Chirurgie Cardio-thoracique, Hopital Cardiologique, Centre Hospitalier Regional et Universitaire de Lille, Lille, France (2012, 2015).

Autor i współautor licznych artykułów naukowych, opublikowanych m.in. w: International Heart Journal, Cardiology Journal, Thrombosis Research, Blood Caogulation & Fibrinolysis, Platelets, American Journal of Cardiology, Postępach w Kardiologii Interwencyjnej, Folia Cardiologica, Kardiologii po Dyplomie, Kardiologii Polskiej, Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej. Recenzent w Catheterization and Cardiovascular Interventions, Videosurgery and other miniinvasive techniques oraz Kardiologii Polskiej. Redaktor naczelny portalu internetowego Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.

Członek komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji naukowych: Kardio-Torakoneptunalia – powikłania w kardio- i torakochirurgii, Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej, Międzynarodowy Festiwal Filmów Medycznych, Warsaw International Medical Congress, Motivation for Hearts, Konferencji Zabiegowych Studenckich Kół Naukowych.

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wspólnie z Zespołem Pracowni Kardiologii Inwazyjnej SPCSK WUM wykonał pierwsze w Polsce implantacje protez zastawki aortalnej z bezpośredniego dostępu przez aortę wstępującą i tętnicę szyjną wspólną. Główne zainteresowania zawodowe dotyczą technik małoinwazyjnych w kardiochirurgii, intensywnej terapii, opieki pooperacyjnej i medycyny sportowej.

Współtwórca nowatorskiego programu rehabilitacji pacjentów po przebytych operacjach kardiochirurgicznych.

Katarzyna Gałaszewska

Katarzyna Gałaszewska

fizjoterapeutka

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II Wydziału Lekarskiego Oddziału Fizjoterapii. W czasie trwania studiów pracowała na oddziale onkologicznym w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy ulicy Marszałkowskiej, współpracując z Fundacją Spełnionych Marzeń. Po ukończeniu licencjatu zdobywała doświadczenie podczas stażu w Centrum Zdrowia Dziecka. Studiując rozpoczęła prace z dziećmi z wadami postawy. Od tamtej pory właśnie na tym skupia się w rozwoju zawodowym. Po obronieniu dyplomu rozpoczęła prace w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER”, gdzie pracowała z dziećmi ze skoliozami i schorzeniami neurologicznymi. Uwielbia wyzwania zawodowe, dzięki czemu podejmuje współpracę z najtrudniejszymi przypadkami. Swoim uśmiechem i pozytywnym nastawieniem potrafi zmobilizować każdego pacjenta do ciężkiej pracy w osiągnięciu zamierzonych celów. W czasie pracy walczy o lepsze i zdrowsze ciało pacjentów, a po pracy spędza czas na siłowni walcząc z ograniczeniami własnego ciała, przygotowując się do zawodów w kulturystyce i fitness.

Ukończyła następujące kursy:

 • 2011 – Kurs „Wybrane zagadnienia z diagnostyki i terapii dzieci ryzyka”,
 • 2012 – PNF podstawowy ,
 • 2013 – szkolenie „Dziecko Wiotkie”,
 • 2014 – PNF Rozwijający,
 • 2014 – PNF i Skoliozy,
 • 2015 – Techniki energizacji mięśni cz.1,
 • 2015 – Techniki energizacji mięśni cz.2,
 • 2016 – Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie,
 • 2016 – Technika aktywnego rozluźniania,
 • 2017 – Dysbalans mięśniowo-powięziowy,
 • Podstawy teoretyczne i praktyczne trójpłaszczyznowej korekcji skolioz wg. metody Lenhert-Shroth.
Robert Sobieszczuk

Robert Sobieszczuk

fizjoterapeuta niemowląt

Od 2008 roku zajmuje się rehabilitacją i opieką paliatywną w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci. Jest fizjoterapeutą z zawodu i z zamiłowania. Posiada wspaniałe i profesjonalne podejście do niemowląt i dzieci. Stale poszerza swoją wiedzę przez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, co umożliwia mu dobór najskuteczniejszych metod i osiągnięć terapeutycznych. Rodzice zgłaszający problem ze swoim dzieckiem otrzymają natychmiastową pomoc i fachową poradę. Posiada również doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi – głównie ze schorzeniami takimi jak: udary, SM i dystrofie mięśniowe. Na co dzień wykorzystuje w swojej pracy zawodowej metodę NDT Bobath, DNS to Kolar, fizykoterapię oddechową przy użyciu Cough Asist, Kinesiology Taping, a także wykonuje badania spirometryczne. Jest Instruktorem Polskiej Szkoły Masażu Shantala oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (Oddział Mazowiecki).

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki (Wydział Fizjoterapii) oraz Studium Medycznego w Sokołowie Podlaskim (kierunek fizjoterapia).

Ukończył następujące kursy:

 • Kurs „Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych”,
 • Kurs instruktorski Polskiej Szkoły Masażu Shantala,
 • Kurs „Kinesiology Taping”,
 • Kurs „Dynamic Neuromuscular Stabilization to Kolar”,
 • Kurs „Diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych” część II.

W ramach kursu CMKP „Opieka paliatywna w pediatrii” prowadził wykład o tematyce „Niewydolność oddechowa na przykladzie przypadku: encefalopatia z odkładaniem żelaza w mózgu” oraz warsztaty praktyczne z Fizykoterapii oddechowej z użyciem asystora kaszlu.

Patrycja Bystrzycka

Patrycja Bystrzycka

fizjoterapeutka niemowląt

Fizjoterapeutka, terapeuta NDT-Bobath Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z kilkuletnim doświadczeniem. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w prywatnych, jak i państwowych placówkach rehabilitacyjnych, pomagając pacjentom ze schorzeniami narządu ruchu. Aktualnie współpracuję z warszawską przychodnią rehabilitującą dzieci. Specjalizuję się w usprawnianiu niemowląt oraz leczeniu wad postawy i skolioz u małych dzieci. Nieustannie poszerza swoją wiedzę o dodatkowe szkolenia podyplomowe. W swojej pracy wykorzystuje uznane na całym świecie metody terapeutyczne tj. NDT-Bobath, PNF, masażu, kinesiotapingu. Pogłębiając swoją wiedzę i zdobywając nowe doświadczenia szuka najlepszych i najskuteczniejszych rozwiązań do zaplanowania i przeprowadzenia terapii. Jej pasją jest praca z dziećmi, daje jej mnóstwo radości i satysfakcji.

Ukończyła następujące kursy:

 • NDT-Bobath – EBTA,
 • PNF Basic – Certyfikat IPNFA,
 • Diagnoza i terapia dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego,
 • Integracja sensoryczna I stopnia – PSTIS ,
 • „Wybrane aspekty integracji sensorycznej we wczesnej diagnozie i interwencji terapeutycznej” – warsztaty szkoleniowe
 • Koncepcja Halliwick.
Joanna Wnuk

Joanna Wnuk

fizjoterapeutka

Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Wydziału Rehabilitacji. Podczas studiów ukończyła kurs ,,sport performance enhancement”w HAN University of Apllied Science w Holandii, zdobywając tam wiedzę i doświadczenie w zakresie fizjologii, psychologii, i taktyki treningu oraz aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Dodatkowo, w ramach studiów, ukończyła specjalizację w zakresie metod specjalnych w neurologii dzieci i dorosłych. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła w takich placówkach jak: Centrum Zdrowia Dziecka oraz w Szpitalu dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Aktywność fizyczna i sport towarzyszą jej od najmłodszych lat. Ich znaczenie podkreśla i wykorzystuje w pracy z pacjentami . Kładzie nacisk na prawidłowe wzorce ruchowe, które kształtują odpowiedni rozwój układu mięśniowo-szkieletowego dzieci. Energiczna, prężna, pełna zapału przedstawicielka młodego pokolenia. Swoim podejściem, entuzjazmem i urodą podbija serca wszystkich pacjentów, zwłaszcza tych najmłodszych.

Ukończyła następujące kursy:

 • Kinesiology Taping,
 • Basic Sport Nutrition,
 • Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne,
 • Warsztaty Kinesiology Taping w ciąży,
 • Aktywność fizyczna kobiet w ciąży,
 • Masaż kobiet w ciąży,
 • Uczestnictwo w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Myśl
 • Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda”,
 • Uczestnictwo w V Ogólnopolskiej Konferencji Kinesiotaping,
 • PNF – podstawowy.
Daniel de Laurans

Daniel de Laurans

fizjoterapeuta

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Zajmuje się głównie rehabilitacją ortopedyczną – terapią kręgosłupa i stawów obwodowych. Doświadczenie zdobywał w czasie sześcioletniej pracy w szpitalu na oddziale urazowo – ortopedycznym, a także w trakcie uczestnictwa w licznych kursach i szkoleniach, potwierdzonych polskimi i zagranicznymi certfikatami. Zdobytą wiedzę oraz doświadczenie wykorzystuje w pracy z pacjentami po wszelkiego rodzaju urazach leczonych operacyjnie – głównie po złamaniach i skręceniach. Duży nacisk kładzie na rehabilitację przedoperacyjną oraz rehabilitację w zachowawczym leczeniu urazów i uszkodzeń. Pomaga w uzyskaniu sprawności po operacjach rekonstrukcyjnych. W swojej pracy najczęściej spotyka się z przypadkami artroskopowego leczenia stawów po endoprotezoplastyce i różnego rodzaju operacjach kręgosłupa.

Kompetencje:

 • Międzynarodowy terapeuta Nowoczesnej Medycyny Ortopedycznej wg dr James’a Cyriax’a,
 • Dyplomowany terapeuta Mulligan Concept (część A,B,C),
  Kinesiology Taping,
 • Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo – powięziowe z anatomią palpacyjną,
 • Masaż klasyczny, leczniczy i sportowy.
Aleksandra Kurbiel-Syrocka

Aleksandra Kurbiel-Syrocka

fizjoterapeutka, terapeutka metody FITS

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku fizjoterapia oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku neuroinformatyka.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w licznych publicznych i prywatnych placówkach w Polsce. W czasie studiów dwukrotnie uczestniczyła w wymianie międzynarodowej w Porto oraz w Lizbonie.

W Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” w praktyce zaczęła wykorzystywać swoją wiedzę dotyczącą pediatrii. Rozwija swoje umiejętności, pracując z pacjentami z wadami postawy, skoliozami oraz ze schorzeniami neurologicznymi.

Dodatkowo trudni się tłumaczeniem kursów o tematyce fizjoterapeutycznej prowadzonych w języku angielskim.

Cały czas poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych kursach, warsztatach i branżowych konferencjach naukowych.

Aktywność promuje także prywatnie. Czas lubi spędzać w ruchu – biegając, pływając i jeżdżąc rowerem. Dodatkowo jest instruktorką pływania. Uwielbia podróże i zawsze ma w głowie plan na podbój nowego miejsca.

Ukończone kursy:

 • Kinesiology taping
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich –Techniki Energizacji Mięśni
 • Współczesne metody rehabilitacji pulmonologicznej
 • Terapia lustrzana
 • Kurs Instruktora pływania
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF
 • Kurs ProPedis – diagnostyka i terapia stóp
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz według metody FITS.
Jan Dobies

Jan Dobies

fizjoterapeuta

Absolwent Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego na poziomie studiów licencjackich i magisterskich. W ramach międzynarodowej wymiany studenckiej kształcił się w czołowej portugalskiej placówce edukacyjnej – Escola Superior de Saude do Alcoitao. Podczas studiów magisterskich ukończył specjalizację z ortopedii i medycyny sportowej.

Doświadczenie zdobywał pracując i odbywając staże w uznanych krajowych oraz zachodnich ośrodkach rehabilitacyjnych, w tym min. Clinica Humannexus, Narodowe Centrum Olimpijskie w Jamor koło Lizbony czy Legia Warszawa. W czasie wolnym systematycznie poszerza swoją wiedzę terapeutyczną uczestnicząc w kursach i konferencjach naukowych, organizowanych w kraju i poza jego granicami. Obecnie doskonali swoje umiejętności w ramach 5-letnich studiów podyplomowych w Polskiej Akademii Osteopatii OSTEON. W listopadzie 2017 roku został laureatem VI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodych Fizjoterapeutów. Cechują go zapał, dobra energia i duże zaangażowanie w drodze do wspólnego celu – zdrowia oraz dobrego samopoczucia pacjenta. Jako wieloletni adept i miłośnik różnorodnych dyscyplin sportu, jest dobrze zaznajomiony z potrzebami oraz potencjalnymi problemami trapiącymi zarówno sportowców amatorów jak i profesjonalistów. Obecnie współpracuje z Polską Federacją Padla oraz największą organizacją Padla na świecie – World Pader Tour. Jest delegatem województwa mazowieckiego w Krajowej Izbie Fizjoterapii.

Dodatkowe kursy i kwalifikacje:

 • XXVII Isokinetic Medical Group Conference: Football Medicine Outcomes, Camp Nou, Barcelona,
 • Kinezio Taping, zasady i wskazania – przykłady praktyczne,
 • Taping w Rehabilitacji i Sporcie,
 • Kompleksowa terapia dysfunkcji szyjnego odcinka kręgosłupa,
 • Badanie różnicowe kręgosłupa lędźwiowego i stawu biodrowego z punktu widzenia terapii manualnej,
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda – ,,Kolano koszmar ewolucji”,
 • Badanie różnicowe stopy i propozycje terapii – Koncepcja Cyriax,
 • Diagnostyka podoskopowa i biomechanika stawu skokowego,
 • International Physiotherapy Students Meeting Albufeira (Portugalia),
 • Masaż Tkanek Głębokich,
 • Zasady układania treningu.
Maciej Kostewicz

Maciej Kostewicz

fizjoterapeuta klubów piłkarskich, terapeuta manualny

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku fizjoterapia. Obecnie studiuje na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doktorant w Szkole Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył kursy:

 • Terapii manualnej OMT Kaltenborn
 • Ejenth
 • Dynamic Tapingu,
 • Terapii Wisceralnej,
 • IASTM,
 • Drenażu Limfatycznego,
 • Medical Flossing,
 • Pinopresury,
 • Dry needlingu – 1 i 2 moduł,
 • Terapii Ostrego Dysku,
 • Terapii w wodzie dzieci i dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi, w oparciu o koncepcje stosowane na świecie.

Jest certyfikowanym terapeutą metody FDM, która polega na leczeniu zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego technikami powięziowymi.

Osiągnięcia:

 • staż w klinice fizjoterapeutycznej w Wiedniu
 • członek Zespołu Medycznego PZPN
 • prezes organizacji studenckiej ASPTOiTR
 • autor publikacji „Impact of twelve weeks march training on intermittent claudication in patient with peripheral artery disease after endovascular procedures” w czasopiśmie Postępy Rehabilitacjidvances in Rehabilitation) 1/2019, 15-21. ISSN:0860-6161
 • wykładowca Anatomii prawidłowej na uczelni AWF Warszawa na kierunku fizjoterapia

Włada dwoma językami: angielskim i niemieckim. Zainteresowania: piłka nożna, siatkówka, narciarstwo zjazdowe, ortopedia, żeglarstwo, podróże.

Mateusz Spalik

Mateusz Spalik

fizjoterapeuta kadry narodowej i trener przygotowania motorycznego

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, kierunek fizjoterapia. Obecnie fizjoterapeuta Reprezentacji Polski w Polskim Związku Badmintona oraz trener przygotowania motorycznego w Mazowieckim Centrum Karate.

Ukończył prestiżowe staże zawodowe odpowiednio jako fizjoterapeuta oraz trener przygotowania motorycznego w: Klubie Piłkarskim Legii Warszawa (Ekstraklasa piłki nożnej), Klubie Sportowym Energa MKS Kalisz (Superliga piłki ręcznej oraz Polska Liga Kobiet piłki siatkowej). Założyciel i przewodniczący SKN Motoryki i Fizjoterapii Sportowej.

Szkoleniowiec z zakresu przygotowania motorycznego na kursach akredytowanych przez Polski Związek Badmintona.

Uczestnik kilkudziesięciu konferencji, warsztatów, kursów i szkoleń z zakresu przygotowania motorycznego oraz fizjoterapii sportowej, w tym koncepcji FMS oraz FCS.

Nagradzany prelegent na ogólnopolskich konferencjach z zakresu fizjoterapii sportowej i przygotowania motorycznego.

Małgorzata Krzesak

Małgorzata Krzesak

recepcjonistka

Z wykształcenia finansista i socjolog, z zawodu funkcjonariusz publiczny. Serdeczna, przyjazna, kochająca ludzi. Jako właścicielka dwuletniego pieska, uwielbia wszystkie zwierzęta. Pomoc innym oraz kontakt z ludźmi, a w szczególności z dziećmi jest dopełnieniem szczęścia w jej życiu. Żyje zgodnie z mottem: ,,nie po to zjawiliśmy się na świecie abyśmy sami dla siebie kwiaty zrywali”.

Mikołaj Wasiak

Mikołaj Wasiak

recepcjonista

Absolwent liceum i zeszłoroczny maturzysta. Zawsze grzeczny, miły, uśmiechnięty. Wolny czas spędza na gotowaniu i słuchaniu muzyki.

Pasjonuje się sportem. Stara się jak najlepiej zapracować na zaufanie i uparcie dąży do wyznaczonego celu. Najważniejszą wartością jest dla niego zdrowie, bo głównie dobre zdrowie, kondycja i sprawność daje szansę na rozwój zarówno umysłowy jak i fizyczny.

Marzena Barszczewska

Marzena Barszczewska

office manager

Z wykształcenia socjolog, z zawodu księgowa. Jednak najwięcej radości i spełnienia przynosi jej praca z dziećmi, w którą wkłada całe serce i same pozytywne emocje. Otwarta na wszystkich ludzi; zawsze gotowa służyć pomocą i zrozumieniem. Preferuje zdrowy styl życia w połączeniu z aktywnością fizyczną i dużą dawką uśmiechu każdego dnia.