Płatności za wybrane zajęcia prosimy uiszczać na

konto Active Place: 23 1940 1076 3158 3329 0000 00000

z zapisem w tytule – imię i nazwisko osoby korzystającej oraz rodzaj usługi.