Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym

Okres przedszkolny to czas intensywnego rozwoju fizycznego, w którym dziecko kształtuje postawę, nawyki oraz pamięć ruchową.

W okresie 4-6 lat wyraźnie zwiększa się masa oraz siła mięśni

Te parametry mają istotne znaczenie dla kształtowania się prawidłowej postawy ciała.

Czy wiesz, że jednostajny wysiłek fizyczny dziecka w wieku 3-6 lat nie powinien przekraczać 10 minut?

 Tak, dziecko szybko się w tym wieku męczy, ze względu na niewykształconą muskulaturę oraz specyficzną strukturę mięśni. Dlatego zajęcia muszą być zróżnicowane pod względem obciążenia, oddziaływania na poszczególne partie mięśni oraz dynamikę wysiłku.

REZERWACJA WIZYTY

Zadzwoń lub napisz do nas.

Fizjoterapeuci są tego świadomi. Dlatego struktura zajęć, tworzona na podstawie wielu lat badań i obserwacji, jest tak zróżnicowana przy wykorzystaniu różnego rodzaju sprzętu wspierającego aktywność. A całość przyjmuje formę zabawy, gdyż dzieci w tym wieku, poza rozwojem fizycznym charakteryzującym się szybkim męczeniem i następującą po nim szybką regeneracją, przeżywają się przyspieszony rozwój emocjonalny – uczą się wyrażać emocje, naśladują obserwowane wzorce, wyrabiają sobie umiejętność przestrzegania norm społecznych. Jednak przede wszystkim poznają związek przyczynowo-skutkowego, tzn. uczą się, że każde zachowanie czy działanie pociąga za sobą określone skutki i konsekwencje. Wyrabiane tutaj nawyki pozostaną z nimi już na całe życie!

Nasi eksperci szybko wykrywają nieprawidłowości, a ze względu na elastyczne ciała dzieci są one na razie stosunkowo łatwe do usunięcia. Jeżeli jednak nie podejmuje się działań zapobiegawczych, mogą pojawić się trudne do usunięcia deformacje układu kostnego i stawowego skutkujące poważnymi zaburzeniami zdrowia. Dzieci w tym wieku mają silną potrzebę ruchu, nie potrafią długo skupić się na wykonywanej czynności, dlatego podczas naszych zajęć podążamy za dziećmi często zmieniając rodzaje ćwiczeń oraz zabawy ruchowe. Aktywność , którą proponujemy sprawia, że dzieci łatwo przyswajają nowe formy ruchu, mają lepszą kontrolę nad własnymi ruchami i skutecznie nimi kierują. Dużą uwagę przykładamy w tym czasie do stopniowego kształtowania się płynności i precyzji ruchów. Dzięki zajęciom znacząco zmniejszamy prawdopodobieństwo pojawienia się skoliozy lub innych wad postawy. W przypadku dzieci z już zaobserwowanymi dysfunkcjami lub pierwszymi objawami zajęcia te stanowią doskonałą alternatywę lub uzupełnienie rehabilitacji.

Zajęcia dla dzieci w tym wieku odbywają się bez obecności rodziców. Natomiast dla opiekunów mamy ofertę zajęć równoległych. Stworzenie rytuału w postaci wspólnego wyjścia na trening, wzajemnego mobilizowania się, a przede wszystkim pokazywania wspaniałego wzorca naszym pociechom, jednoznacznie zwiększa efektywność naszych działań.