Dzieci i młodzież

Kompleksowa oferta wielu metod i koncepcji rehabilitacyjnych oraz ćwiczeń w formie indywidualnej lub grupowych

Jak w Active Place dbamy o zdrowie dzieci i młodzieży?

Punktem wyjścia do wszystkich zajęć dla dzieci i młodzieży w Active Place jest pełna i profesjonalna diagnoza. Dzięki niej możemy stwierdzić, czy leczenie powinno być ukierunkowane na np. skoliozę, obniżone napięcie mięśniowe, czy może powinny przybrać formę profilaktycznych zajęć ruchowych. Po przeprowadzeniu badań mamy wiedzę dotyczącą każdego dziecka i jego potencjalnych dysfunkcji narządu ruchu lub wad postawy, w związku z tym wiemy jak z nim pracować. Dodatkowo możemy monitorować postępy. Wtedy rozpoczyna się proces rehabilitacji, który może zostać rozbudowany o zajęcia grupowe. 

Terapia indywidualna

W treningu indywidualnym łączymy wiele metod fizjoterapeutycznych, a ich dobór uzależniony jest od oceny pacjenta – są to m.in.:

  • FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz,
  • PNF,
  • Terapia Manualna – Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka,
  • Terapia tkanek miękkich,
  • SI – integracja sensoryczna,
  • Kinesiotaping.

Czerpiemy swoją wiedzę z wieloletniego doświadczenia w pracy z dziećmi z wadami postawy, skoliozą oraz nadwagą i otyłością. Dzięki pracy fizjoterapeutów z długim stażem pracy, odnosimy pod tym względem ogromne sukcesy.

Zajęcia grupowe dla dzieci

Ruch jest naturalną potrzebą każdego dziecka, a aktywność fizyczna przyczynia się do jego prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego oraz społecznego. Według najnowszych badań przyjmuje się, że każde dziecko powinno co najmniej 60 minut dziennie przeznaczyć na zabawy ruchowe i wysiłek o umiarkowanej intensywności. Ważne jest, żeby ćwiczenia były prowadzone tak, aby osiągnąć dodatkowy efekt – prawidłową postawę ciała i właściwe nawyki ruchowe. Dzięki temu zapobiegamy rozwojowi wad postawy (jak chociażby skolioz). Zajęcia prowadzone są przez większość dni w tygodniu.

 

Zajęcia grupowe dla młodzieży

Okres młodzieńczy to drugi okres krytyczny w kształtowaniu się postawy ciała. Jest to okres pokwitania przypadający u dziewcząt między 11 a 13 rokiem życia, natomiast u chłopców pomiędzy 12 a 15 rokiem życia. Szkoła, noszenie ciężkich tornistrów, brak aktywności ruchowej, długie przebywanie w pozycji siedzącej podczas lekcji przy jednoczesnym przyśpieszeniu wzrostu kręgosłupa powoduje pogłębianie się wad postawy. Zakończenie procesu wzrastania wiąże się z zanikiem płytek trzonowych i występuje u dziewcząt pomiędzy 16 – 17 rokiem życia, a u chłopców między około 17 – 19 rokiem życia. Do tego czasu młodzież powinna stale kontrolować swoją budowę ciała oraz regularnie podejmować aktywność ruchową, żeby zapobiec nieprawidłowościom. Proponujemy specjalnie przygotowany dla nich trening 3 w 1, ponieważ znajduje się w nim wszystko, co poprawi zdrowie i wpłynie pozytywnie na ich rozwój fizyczny.

Pamiętajmy, że w tym wieku młodzież jest szczególnie narażona na utrwalenie wad postawy i niewłaściwych zachowań. Dlatego tak ważna jest wytężona praca fizjoterapeuty razem z rodzicami.