Dla kogo

Trening radzenia sobie ze stresem skierowany jest do wszystkich tych, którzy żyją w sytuacji ciągłego napięcia emocjonalnego i borykają się ze stresem wynikającym z sytuacji zawodowej lub z doświadczanych kryzysów osobistych. A ze względu na to, że istnieje związek pomiędzy psychiką człowieka a narządem ruchu, a w szczególności układem mięśniowym zdecydowaliśmy się zorganizować warsztaty łącząc psychologiczne i fizyczne aspekty redukcji stresu. Zapraszamy osoby zainteresowane podniesieniem umiejętności radzenia sobie z przewlekłym stresem oraz chcące poprawić jakość swojego życia.

 

Czym jest

Naszemu codziennemu życiu towarzyszy pośpiech i napięcie, co prowadzi do narastania stresu. Najpopularniejsza definicja stresu mówi o tym, iż jest to stan napięcia emocjonalnego spowodowany trudną sytuacją, z którą nie potrafimy sobie poradzić. Jednocześnie stres stał się nieodłącznym elementem naszego życia. Bywa on mobilizujący, sprawia, że właściwie wykorzystujemy nasz czas, koncentrujemy się na ważnych obszarach naszego życia. Ale jeśli dawka stresu staje się coraz większa, zaczyna przerastać nasze możliwości adaptacyjne i działa przeciwko nam. Stajemy się wówczas nerwowi, rozdrażnieni, tracimy wiarę w siebie. Warto przyjrzeć się uważniej swojemu życiu i docenić rolę pozytywnego stresu, a zmniejszyć skutki tego nadmiernego, który działa niszcząco. Aby skutecznie radzić sobie ze stresem należy przede wszystkim zrozumieć czym on jest, zidentyfikować jego źródła oraz poznać techniki zmniejszania napięcia emocjonalnego.

Dodatkowo stres odgrywa wyjątkową rolę w powstawaniu zaburzeń w obrębie narządu ruchu człowieka. Układem, który najbardziej reaguje na czynniki związane ze stresem przewlekłym jest układ mięśniowy. Wynikiem jest stan albo przewlekłego ich napięcia, albo osłabienia. Nie wszystkie bowiem mięśnie reagują na stres w sposób jednakowy. Jedne nie reagują wcale, inne w sposób nadmierny, ulegając przewlekłemu napięciu, przeciążeniu i przykurczeniu. Doprowadza to w układzie mięśniowym do nierównowagi napięć mięśniowych. Przeciążenia z tym związane są przekazywane na części kostne i krążki międzykręgowe, przyczyniając się do występowania choroby przeciążeniowej i zespołów bólowych kręgosłupa.
 

Cele

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak identyfikować objawy stresu, panować nad stresem i zapobiegać mu, poznają wybrane techniki radzenia sobie ze stresem i zasady organizacji czasu pracy, które ułatwią im opanowanie stresu w sytuacjach zawodowych i osobistych. Zajęcia ruchowe z elementami jogi i pilatesu oraz masaże przeprowadzane przez fizjoterapeutów pozwolą na zmniejszenie napięcia mięśniowego , wprowadzą w stan zrelaksowania oraz usuną cielesne symptomy stresu.

Trening radzenia sobie ze stresem pozwoli na:

 • Zidentyfikowanie indywidualnych źródeł stresu i opracowanie strategii ich eliminowania
 • Poznanie efektywnych technik redukcji i zapobiegania stresu
 • Odzyskanie poczucie emocjonalnej wolności i harmonii w życiu prywatnym i osobistym
 • Nabycie umiejętności wyrażania swoich emocji i uczuć
 • Naukę skutecznego radzenia sobie ze stresem

 

Korzyści

 • Lepsze poznanie swoich mocnych i słabych stron w zakresie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • Poznanie i wypracowanie wielu praktycznych i łatwych do zastosowania technik relaksacyjnych
 • Rozwój pozytywnego nastawienie do siebie, do innych i do świata oraz pozbywanie się zbędnego bagażu negatywnych emocji zwłaszcza poczucia winy i poczucia krzywdy
 • Lepsze poznanie indywidualnych źródeł stresu
 • Wypracowanie strategii rozpoznawania, eliminowania i zapobiegania czynnikom stresogennym
 • Wzrost umiejętności wykorzystywania stresu w celu efektywniejszego działania
 • Zmniejszenie napięcia mięśniowego
 • Rozciągnięcie mięśni przykurczonych i uelastycznienie ciała
 • Odciążenie kręgosłupa
 • Zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa
 • Zwiększenie świadomości własnego ciała i doprowadzenie do harmonii organizmu


 

Metody

Trening antystresowy ma formę aktywnego warsztatu z psychologiem i fizjoterapeutami. Każde ćwiczenie z psychologiem podlega analizie i omówieniu przez trenera i grupę, dzięki czemu Uczestnicy otrzymują informacje zwrotne. Podstawowe treści przekazywane są przez trenera w formie wykładu, następnie Uczestnicy wykonują indywidualne i grupowe ćwiczenia i zadania praktyczne. Fizjoterapeuta prowadzi zajęcia grupowe z elementami jogi i pilatesu oraz masaż gorącymi kamieniami, masaż klasyczny pleców oraz masaż twarzy.

Metody:

 • mini wykłady
 • warsztaty grupowe
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • odgrywanie ról
 • testy kompetencyjne i kwestionariusze
 • gry symulacyjne
 • analiza przypadków rzeczywistych i dydaktycznych
 • konsultacje z trenerem


 

Czas: miesiąc

Liczba uczestników: max 8

Częstotliwość zajęć: 3x w tygodniu

Liczba zajęć z psychologiem: 8

Liczba zajęć ruchowych: 8

Liczba masaży gorącymi kamieniami: 1

Liczba masaży klasycznych pleców: 2

Liczba masaży twarzy: 2

Koszt: 750 zł

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)