Zostały dwa ostatnie wolne miejsca na szkolenie dla rodziców, związane między innymi z prawidłowym rozwojem dziecka, zaburzeniami postawy ciała oraz z właściwym odżywianiem dziecka i całej rodziny.

Zapraszamy!